“Too much, Too many” ESL ชั้น 4

ชั่วโมงเรียน ESL ชั้น 4 วันนี้พาเด็กๆ ร่วมออกเดินทางตามฐานต่างๆ เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ประเภทคำนาม และเรียนรู้การนับจำนวนเพื่อแต่งประโยคภาษาอังกฤษ

“Is an apple countable noun or uncountable noun?”

คำถามชวนชบคิด เมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้เรื่องการนับจำนวนสิ่งต่างๆ รอบตัว ว่าชิ้นไหนนับได้ และชิ้นไหนนับไม่ได้บ้างในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่คำถามต่อมาคือ How much ? และ How many ?

หลังจากที่เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องคำนามจากในห้องเรียนแล้ว ก็ถึงเวลาลงสนาม เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ตามจุดต่างๆ รวมถึงเรียนรู้การสร้างประโยคภาษาอังกฤษจากจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่คุณครูนำมาจัดวางไว้ให้

ฐาน Grocery store เป็นฐานยอดนิยมของเหล่าเด็กๆ เนื่องจากบนโต๊ะ นอกจากจะเต็มไปด้วยแผ่นป้ายคำศัพท์แล้ว ยังเต็มไปด้วย อาหาร ขนม และผลไม้มากมาย ที่เมื่อเด็กๆ นับไปนับมา เอ๊ะ ทำไมมีน้อยลงเรื่อยๆ เพราะหันไปอีกที ขนมก็ลงท้องเพื่อนข้างๆ ไปเสียแล้ว😄

คุณครูพาเด็กๆ เดินต่อไปจนไปถึงยังบริเวณร้าน Rambler เด็กๆ ได้สังเกตธรรมชาติรอบตัว และสิ่งของต่างในบริเวณโดยรอบ แล้วจึงนำสิ่งที่สนใจมาแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษ เช่น ก้อนหินนั้น too many และ ทรายตรงสนามเด็กเล่นนั้น too much แต่ประโยคปิดท้ายการเดินทางสำรวจในครั้งนี้ที่สร้างรอยยิ้ม คือ

“I want to drink the smoothie.”☺️

การเรียนรู้ในวิชา ESL ในวันนี้จึงเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานสำหรับเด็กๆ ชั้น 4 เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศมาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว การได้เรียนรู้โดยตรงจากสิ่งของจริงๆ และการเรียนรู้จากการสังเกตธรรมชาติรอบตัวเองนั้น เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ดีต่อเด็กๆ ของเราอย่างแท้จริง

โดย ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2566