front

Slide show.001
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
11.002
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
สนุกในวัยอนุบาล
11.004
ชวนสืบค้นในวัยประถม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ท้าทายศักยภาพ
ในวัยมัธยม
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
11.004
ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อมและบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าวพอดี” ซึ่งเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดี สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย บริบทของสังคมที่แวดล้อมและบริบทของสังคมโลก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโตอย่างมีความสุข

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน HBLC • Hybrid • Onsite
วันที่ 8 พ.ย. 64

โรงเรียนเพลินพัฒนา
ได้รับอนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้

ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เปิดเรียน HBLC • Hybrid • Onsite วันที่ 8 พ.ย. 64

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

 • All Post
  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
หน่วยวิชากีฬา ชั้น 1 : เทควันโด

เทควันโด เป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ ในการออกกำลังกายเลย แค่ร่างกายพร้อม ใจพร้อม ก็ทำได้แล้ว จึงเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ที่เด็กๆต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

DOODLE ART ชั้น 3

ผลงานของนักเรียน ชั้น 3 ที่บ่งบอกถึงความเพียรของเด็กๆแต่ละคน ท่ามกลางสถานการณ์ covid - 19 ที่เด็กๆต้องเรียนรู้อยู่ที่บ้านโดยไม่มีคุณครูคอยดูแลอยู่ใกล้ๆ

เพลินคิดเพลินทำ อ.2

“เพลินคิดเพลินทำ” ชวนเด็กๆ คิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการลงมือทำผ่าน กล่องเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายของเด็กๆ อ.2 ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งฐานกาย และฐานคิด

การเรียนรู้ pbl ในยุคโควิด

ชา PBL (Problem Base Learning) ในยุคที่ต้องเป็นการเรียนรู้แบบ Home base learning community หรือ HBLC ของนักเรียนมัธยมในเทอมนี้เน้นการทำโครงงานที่ใช้ปัญหาของมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือรูปแบบกระบวนการ Desig…

เสวนา เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ขอแบ่งปันสาระน่ารู้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกน้อยปฐมวัยเพื่อเพิ่มเติมเทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงลูก กับเสวนา Positive Parenting : เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

วรรณรูป “อีกา” ชั้น 1

“อีกา” ได้ถูกหยิบยกมาสอนเด็กๆ ชั้น 1 ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย โดยมุ่งหมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวสะกด และรู้จักการสังเกตตำแหน่งของสระต่างๆ

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ "สีล่องหน" ของน้องเตรียมอนุบาล กว่าจะมาเป็น 1 แผน ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ครูแอ๊นท์ใช้ "ทุกนาที" อย่างมีความหมาย เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรร…

โรงเรียนเพลินพัฒนา

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02 885 2670 – 5 Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
school@plearnpattana.ac.th