NEW_HOME

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

 • All Post
  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

26 สิงหาคม 2564

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ "สีล่องหน" ของน้องเตรียมอนุบาล กว่าจะมาเป็น 1 แผน ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ครูแอ๊นท์ใช้ "ทุกนาที" อย่างมีความหมาย เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรร…

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

25 สิงหาคม 2564

ชื่นชม..ชื่นใจ น้องเปรม - ด.ช.ณธีร์ ธนาบริบูรณ์ ชั้น 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

25 สิงหาคม 2564

การเสวนา เรื่อง ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

จดหมายจากปลายเท้า

25 สิงหาคม 2564

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

นาวา…แห่งความเพียร

23 สิงหาคม 2564

เมื่อพูดถึงความเพียรพยายาม คุณครูจึงนึกถึงเรื่องพระมหาชนกที่ฝากข้อคิดในเรื่องของความอดทน ความเพียรไปสู่ความสำเร็จจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับภาคเรียนวิริยะ

เบื้องหลังครูศิลปะ&ดนตรี HBLC อนุบาล

17 สิงหาคม 2564

รอยยิ้ม ... เสียงหัวเราะ ของเด็กๆ คือความสุขของคุณครู💗 เด็กๆ อยู่ที่ไหนการเรียนรู้อยู่ที่นั่น ช่วงเวลาสั้นๆ ของการได้พบกันผ่านหน้าจอ

ก้าวข้ามความท้าทายสู่เป้าหมาย การสื่อสารที่มีความรู้สึกเป็นฐานกับเด็กโตและวัยรุ่น

16 สิงหาคม 2564

เคยหรือไม่...เวลาที่ลูกมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบ เราแชร์ความรู้สึก ความกังวลให้ลูกรับรู้แล้ว แต่มันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกแย่ลง? 😥