HomePage3

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
สนุกในวัยอนุบาล
ชวนสืบค้นในวัยประถม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
ท้าทายศักยภาพ
ในวัยมัธยม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน
ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19
ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

ยินดีตอนรับเข้าสู่
โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40
ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545
จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ
นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

เพลง “ใจบาง” โดยนักเรียนชั้น 10 โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชวนฟังเพลง “ใจบาง” 💗 ผลงานเพลงของนักเรียนชั้น 10 โรงเรียนเพลินพัฒนา เพลงเพราะฟังสบายๆ ที่เข้ากับอากาศเย็นๆ แบบนี้เลยค่ะ

รณรงค์ต้านโควิด-19

รณรงค์ต้านโควิด-19 ก้าวข้ามปีใหม่นี้อย่างปลอดภัย ด้วยการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ

การออกแบบเครื่องประดับ ม.ปลาย

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่เวทีประกวด “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรม

เพลินพัฒนารับมือ pm 2.5

โรงเรียนพยายามตั้งรับเพื่อหาทางออกของปัญหา pm 2.5 มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 และค่อยๆ พัฒนาระบบเรื่อยมาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครูธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา(ครูวิทยาศาสตร์ประถมปลาย) 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครุศาสตร์ ศึกษ […]

เตรียมแผน HBLC ภาคจิตตะ 2563

วันนี้ (24 ธ.ค. 63 ) คุณครูทุกช่วงชั้นต่างเตรียมพร้อมวางแผนจัดการเรียนรู้แบบ HBLC ช่วงที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้านในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะ

เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 เข้าร่วมทดสอบ Suken

เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 โรงเรียนเพลินพัฒนาเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei) จากประเทศญี่ปุ่น

ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๗

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับผู้ปกครอง จัดปฏิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระอาจารย์สุกัน สุขาโต และคณะจากศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย วันเสาร์ที่ ๑๙ – อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖ต

ตรวจมะเร็งเต้านมโดยมูลนิธิถันยรักษ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเรียนชิญคุณครูและบุคลกรหญิง (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป) เข้าร่วมโครงการตรวจมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราปถ้มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนึ วันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่ แผนกกิกรรมพิเศษ โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕
SVG File

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02 885 2670 – 5
Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502

[email protected]