HomePage3

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
สนุกในวัยอนุบาล
ชวนสืบค้นในวัยประถม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
ท้าทายศักยภาพ
ในวัยมัธยม
เด็กๆ ควรได้เรียนรู้และพัฒนาไปตามธรรมชาติแห่งช่วงวัย
โรงเรียนจึงมีหลักคิดในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้น คือ
ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม
การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน
ในช่วงสถานการณ์ COVID - 19
ปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนักเรียน
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

ยินดีตอนรับเข้าสู่
โรงเรียนเพลินพัฒนา

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40
ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545
จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ
นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ปอม รุ่น 6

ขอแบ่งปันเรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “ปอม – นายศาสวัต อินทกุล” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 “ปอม” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล

พบธรรม…ยามเช้า

สำหรับเด็กเล็กๆ ในวัยประถมต้นแล้ว “นิทานสอนใจ” ยังคงสอดแทรกได้เสมอ เช้านี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564 ) พระมหาเจริญชัย จาก วัดอมรินทราวาส ได้มาให้ธรรมะง่ายๆ ผ่านนิทานสอนใจกับเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 1

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น 12 ปีการศึกษา 2563 กับผลศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 ปีนี้ยังมีอีกหลากหลายคณะ สาขาที่พี่ๆ ชั้น 12 รอยื่นคะแนนและรอสอบ ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะ สาขาที่ตนเองสนใจ

Design Thinking G.7

หน่วยวิชาการงานอาชีพมัธยมในภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น 7 ได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และหลักการออกแบบสินค้า และบริการโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centered Design)

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

เน้นย้ำ “15 พฤติกรรม ลดเสี่ยงโควิด”

สสส. ชวนคนไทยยกระดับสู้โควิด-19 เน้นย้ำ 15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิด ต้องปฏิบัติเคร่งครัด มีวินัย ทำจริง ลดเสี่ยงโควิด อยู่รอดปลอดภัยแน่

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล เปิดเรียน 1 ก.พ. 64

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล เพื่อป้องกันโดติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2563

มาตรการในการดูแลจัดการตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – 2 เปิดเรียน 1 ก.พ. 64

มาตรการในการดูแลจัดการตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒

มาตรการในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564 ฝ่ายมัธยม

มาตรการในการจัดการเรียนรู้และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564ช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
SVG File

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร 02 885 2670 – 5
Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502

[email protected]