HomePage2

Play Video

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม

โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 33/39-40 ถ.สวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 จากผู้ร่วมเจตนารมณ์กว่า 70 ราย
ประกอบด้วย ผู้ปกครอง นักวิชาการ
นักการศึกษา ครู องค์กรธุรกิจสร้างสรรค์

อนุบาล
Nursery / Kindergarten

อนุบาล

ประถมต้น
Primary School (Grade 1-3)

ประถมต้น

ประถมปลาย
Primary School (Grade 4-6)

ประถมปลาย

มัธยม
High School (Grade 7-12)

มัธยม

เรื่องเล่าเพลินพัฒนา

 • All Post
  •   Back
  • เรื่องเล่าเพลินพัฒนา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประมวลข่าว
  • เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (โควิด‑19)
  • รายการโทรทัศน์
  • เกี่ยวกับ PM 2.5
  • กิจกรรมที่จัดโดยผู้ปกครอง
  • มหกรรมดนตรี
  • HBLC
การเรียนรู้ pbl ในยุคโควิด

ชา PBL (Problem Base Learning) ในยุคที่ต้องเป็นการเรียนรู้แบบ Home base learning community หรือ HBLC ของนักเรียนมัธยมในเทอมนี้เน้นการทำโครงงานที่ใช้ปัญหาของมนุษย์เป็นศูนย์กลางหรือรูปแบบกระบวนการ Desig…

เสวนา เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ขอแบ่งปันสาระน่ารู้สำหรับคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีลูกน้อยปฐมวัยเพื่อเพิ่มเติมเทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงลูก กับเสวนา Positive Parenting : เลี้ยงลูกเชิงบวก ผนวกวินัย เสริมการสื่อสาร สร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

วรรณรูป “อีกา” ชั้น 1

“อีกา” ได้ถูกหยิบยกมาสอนเด็กๆ ชั้น 1 ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย โดยมุ่งหมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตัวสะกด และรู้จักการสังเกตตำแหน่งของสระต่างๆ

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ "สีล่องหน" ของน้องเตรียมอนุบาล กว่าจะมาเป็น 1 แผน ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ครูแอ๊นท์ใช้ "ทุกนาที" อย่างมีความหมาย เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรร…

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ชื่นชม..ชื่นใจ น้องเปรม - ด.ช.ณธีร์ ธนาบริบูรณ์ ชั้น 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

จดหมายจากปลายเท้า

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

โรงเรียนเพลินพัฒนา

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร 02 885 2670 – 5 Fax 02 885 2670 – 5 ต่อ 502
school@plearnpattana.ac.th