สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง
Parent Meeting

มาตราการปก้องกัน COVID-19

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ
ในโรงเรียนเพลินพัฒนา

จากส่วนงานบุคคล และงานสุขภาวะ โรงเรียนเพลินพัฒนา

ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้

+2

หายป่วยกลับบ้าน

+2

ผู้ป่วยสะสม

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

10

หายป่วยสะสม

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

2

กำลังรักษา

8

ประกาศ
และแถลงการณ์โรงเรียน

เกี่ยวกับสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19

มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติต่อสถานการณ์

การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียน
การแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

สื่อความรู้
และ Infographic

โควิดคืออะไร, การคัดกรองและการตรวจหาเชื้อ, การดูแลตนเองที่บ้าน ฯลฯ

การจัดการเรียนรู้
แบบ HBLC

Home-Based Learning Community
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ใช้บ้านเป็นฐาน

การบันทึกการเดินทางด้วย Google Map

การตรวจหาเชื้อโควิด
มี 2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1

ตรวจโควิดด้วยตนเอง

โดยใช้ชุดทดสอบแอนติเจน
หรือ Antigen Test Kit

หรือ ขอรับชุดตรวจโควิดฟรีได้ที่ สปสช.

ทางเลือกที่ 2

ตรวจโดยสถานพยาบาล

เพื่อยืนยันผลการตรวจโควิดด้วยตนเอง

ที่เปิดให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 355 หน่วยงาน

- กรุงเทพและปริมณฑล 137 หน่วยงาน
(แบ่งเป็นภาครัฐ 54 หน่วยงาน, เอกชน 83 หน่วยงาน)

- ต่างจังหวัด 218 หน่วยงาน
(แบ่งเป็นภาครัฐ 160 หน่วยงาน, เอกชน 58 หน่วยงาน)

หรือ ตรวจโดย
หน่วยงานคัดกรองโควิด-19

โครงการ "ลมหายใจเดียวกัน"

FAQ

  1. ตั้งสติ
  2. แยกกักตัวทันที
  3. ติดต่อหัวหน้างาน
  4. เตรียมข้อมูลติดต่อโรงพยาบาล
  5. สังเกตอาการ รอเจ้าหน้าที่มารับไปรักษาตัว

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องได้รับการ ตรวจรักษาฟรี ที่โรงพยาบาลทุกสังกัด ทั้งรัฐและเอกชน โดยถือเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพของประชาชน หากผลการตรวจยืนยันว่าติดโควิด-19 สามารถติดต่อโรงพยาบาลต้นสังกัดที่มีสิทธิการรักษา หรือประสานงานหาเตียงไปยัง สายด่วนโควิด ของหน่วยงานต่างๆ 

การขอความช่วยเหลือ

สายด่วนโควิด

ช่วยผู้ป่วยหาเตียงยังไง ต้องโทรเบอร์ไหน?

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์สายด่วนโควิด
สำหรับติดต่อประสานงานหาเตียงให้ผู้ป่วย

ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด

เป็นสื่อกลางช่วยผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษา สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

การกักตัวที่บ้าน
Home isolation

เมื่อคุณครูติดเชื้อและต้องกักตัวที่บ้าน
คุณครูจะได้รับชุดยาจากโรงเรียน โดยมีรายการ ดังนี้