สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง ประจำเดือนพฤศจิกายน

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมวงประชุม
“สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง” ประจำเดือนพฤศจิกายน
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30-11.00 น.