“สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง” ประจำเดือนตุลาคม

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมวงประชุม
“สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง” ประจำเดือนตุลาคม
ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30-11.00 น.

วาระ : การเปิดภาคเรียนจิตตะในเดือนพฤศจิกายน แบบ Onsite | Online-HBLC | Hybrid และมาตรการในการมาโรงเรียน

รับ PLEARN LEARNING BOX ภาคจิตตะ ครั้งที่ 1/64 (ช่วงชั้นอนุบาล)

การรับ PLEARN LEARNING BOX
ภาคจิตตะ ครั้งที่ 1/64 (ช่วงชั้นอนุบาล)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ