“สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง” ประจำเดือนตุลาคม

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมวงประชุม
“สำนักอำนวยการพบผู้ปกครอง” ประจำเดือนตุลาคม
ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
เวลา 09.30-11.00 น.

วาระ : การเปิดภาคเรียนจิตตะในเดือนพฤศจิกายน แบบ Onsite | Online-HBLC | Hybrid และมาตรการในการมาโรงเรียน