การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 (KSP Webinar 2021)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564  ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”