การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 (KSP Webinar 2021)

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564  ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564 เรื่อง “เตรียมพร้อมเด็กปฐมวัย สู่โลกอนาคตที่เปลี่ยนแปลง”

ระบบปิดรับลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 16.00น.ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยสแกน QR Code