Young Prototype You Market

“Young Prototype You Market ตลาดยังโปรโตไทป์อยู่” ที่ BASE Playhouse ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย Summer School ร่วมกับ BASE Playhouse

โรงเรียนเพลินพัฒนา

22 กันยายน 2563

การพัฒนาครูน้องใหม่ ให้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง

ทุกวันนี้ นักเรียนอยากรู้อะไรก็ Google ก็ได้ แต่ทำไมนักเรียนยังต้องมาโรงเรียนเพราะโรงเรียนมีอะไรมากกว่าที่คิด

โรงเรียนเพลินพัฒนา

20 ตุลาคม 2561