การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัวสำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาลที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเมื่อต้องมาโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 กุมภาพันธ์ 2564

เพลิดเพลินภาษาอังกฤษกับน้องเตรียมและ อ.1

ฟัง.. พูด เรียนรู้คำศัพท์
และทำตามคำสั่งง่ายๆ
หนูเข้าใจ โต้ตอบได้ สนุกจัง

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

15 ตุลาคม 2563