เพลินเรียนรู้ เด็กน้อยกับการเดินทาง

เรียนรู้การฟัง และหยุด รู้จักกำกับตนเองเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 มีนาคม 2564

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2564

การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัวสำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาลที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเมื่อต้องมาโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 กุมภาพันธ์ 2564

HBLC 2563 : เกมช็อปปิ้งน้องอนุบาล

เปิดกล่อง !! ทำกิจกรรมสนุกๆ พร้อมเรียนรู้อยู่บ้านกับน้องอนุบาล
“ช็อปปิ้ง” กิจกรรมที่ฝึกการสังเกต จำแนก แยกประเภท ฝึกการนับจำนวน รู้สัญลักษณ์ และแทนค่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 มกราคม 2564

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 พฤศจิกายน 2563

ประมวลการเรียนรู้ อนุบาล 3 : วิริยะ 2563

สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนวิริยะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น อ.3 คุณครูจัดพื้นที่ให้เด็กๆช่วยกันประมวลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่อง ดิน ปุ๋ย พืช และสัตว์

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563

กล้วย…กล้วย

ในคาบเรียนนี้เด็กๆ ชั้น อ.2 ได้สำรวจ สัมผัส สังเกต วาดภาพ เรียนรู้การเจริญเติบโต และส่วนประกอบต่างๆของกล้วย ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบตอง ปลี ผล หวี เครือ กาบ หยวกกล้วย หน่อกล้วย ก้านกล้วย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

25 ตุลาคม 2563