รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 พฤศจิกายน 2563

ประมวลการเรียนรู้ อนุบาล 3 : วิริยะ 2563

สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนวิริยะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น อ.3 คุณครูจัดพื้นที่ให้เด็กๆช่วยกันประมวลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่อง ดิน ปุ๋ย พืช และสัตว์

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563

กล้วย…กล้วย

ในคาบเรียนนี้เด็กๆ ชั้น อ.2 ได้สำรวจ สัมผัส สังเกต วาดภาพ เรียนรู้การเจริญเติบโต และส่วนประกอบต่างๆของกล้วย ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบตอง ปลี ผล หวี เครือ กาบ หยวกกล้วย หน่อกล้วย ก้านกล้วย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

25 ตุลาคม 2563