เรื่องกล้วย.. กล้วย.. ของน้อง อนุบาล 1

ประโยชน์มากมายจากกล้วยที่เด็กๆ ชั้นอนุบาล 1 เคยได้ลองลิ้ม ชิมรสมาบ้างแล้ว ภาคเรียนนี้

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 พฤศจิกายน 2564

เพลินคิดเพลินทำ อ.2

“เพลินคิดเพลินทำ” ชวนเด็กๆ คิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการลงมือทำผ่าน กล่องเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลายของเด็กๆ อ.2 ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งฐานกาย และฐานคิด

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 กันยายน 2564

ต่อยอดกล่องเพลิน สนุกจัง

กิจกรรมที่คุณแม่ตั้งใจจัดให้เด็กๆในแต่ละวันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมพัฒนาการ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วย

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

สุขที่ได้เล่น… น้องเตรียมอนุบาล

ถ้าเด็กๆ ไม่มีของเล่นเด็กๆ จะใช้อะไรมาเล่นได้บ้าง ของเล่นง่ายๆ สำหรับเด็กวัยนี้มีอยู่รอบตัว ไม่จำเป็นต้องซื้อหาราคาแพง อย่าลืมพาเด็กๆ เล่นกันนะคะ 😊

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 มีนาคม 2564

เพลินเรียนรู้ เด็กน้อยกับการเดินทาง

เรียนรู้การฟัง และหยุด รู้จักกำกับตนเองเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเสียงเพลง

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 มีนาคม 2564

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2564

การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัวสำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาลที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเมื่อต้องมาโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 กุมภาพันธ์ 2564

HBLC 2563 : เกมช็อปปิ้งน้องอนุบาล

เปิดกล่อง !! ทำกิจกรรมสนุกๆ พร้อมเรียนรู้อยู่บ้านกับน้องอนุบาล
“ช็อปปิ้ง” กิจกรรมที่ฝึกการสังเกต จำแนก แยกประเภท ฝึกการนับจำนวน รู้สัญลักษณ์ และแทนค่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 มกราคม 2564

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 พฤศจิกายน 2563

ประมวลการเรียนรู้ อนุบาล 3 : วิริยะ 2563

สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนวิริยะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น อ.3 คุณครูจัดพื้นที่ให้เด็กๆช่วยกันประมวลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่อง ดิน ปุ๋ย พืช และสัตว์

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563

กล้วย…กล้วย

ในคาบเรียนนี้เด็กๆ ชั้น อ.2 ได้สำรวจ สัมผัส สังเกต วาดภาพ เรียนรู้การเจริญเติบโต และส่วนประกอบต่างๆของกล้วย ตั้งแต่ราก ลำต้น ใบตอง ปลี ผล หวี เครือ กาบ หยวกกล้วย หน่อกล้วย ก้านกล้วย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

25 ตุลาคม 2563

เพลินเรียนรู้… หนูแยกได้ของใช้หรือของเล่น

หนูน้อยเตรียมอนุบาลเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ หลังฟังนิทาน “ขันเงินรักเมืองไทย”

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 ตุลาคม 2563