ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2565

โตขึ้นหนูอยากเป็น…

โตขึ้นหนูอยากเป็น… กิจกรรมแฟชั่นโชว์อาชีพ เรียกรอยยิ้ม  สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง อ.1 เด็กๆ เลือกแต่งกายชุดอาชีพที่ตนเองชื่นชอบ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2565