ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

11 ตุลาคม 2565

บทเพลง Grizzly bears

ยิ้มรับความสดใสไปกับน้องเตรียมอนุบาล เคลื่อนไหวไปกับบทเพลง Grizzly bears

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

2 กันยายน 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 เป็นปีสุดท้ายในรั้วอนุบาลที่สร้างความชื่นใจให้คุณครู และคุณพ่อคุณแม่สมดั่งชื่องานชื่นใจ..ได้เรียนรู้ หนูพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ช่วงชั้นประถม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น อนุบาล2 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น อ.2 กิจกรรมส่งท้ายก่อนก้าวไปเป็นพี่ อ.3 ที่สะท้อนก้าวย่างการเติบโตของเด็กๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการจดจำ ด้านภาษา ด้านการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5 เมษายน 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ อนุบาล1 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ….ได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 1 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ประมวลกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและการคมนาคม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2565

โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา

รับชมกิจกรรมส่งต่อมรดกทางปัญญาของท่านอาจารย์หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา
ร่วมส่งต่อมรดกทางปัญญา โดย โรงเรียนเพลินพัฒนาในหัวข้อ “Capability of Learning Without Understanding”เด็กมีความสามารถในการเรียน โดยไม่เข้าใจ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เวลา 14.00 – 15.30 น.

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2565

เพลินดนตรีอนุบาล 1 Giants & Pixies

คุณครูใบตองจะพาเด็กๆ ชั้น อ.1 เคลื่อนไหว ช้าเร็วประกอบจังหวะ กับ กิจกรรม Giants & Pixies

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

6 กันยายน 2564

เบื้องหลังครูศิลปะ&ดนตรี HBLC อนุบาล

รอยยิ้ม … เสียงหัวเราะ ของเด็กๆ คือความสุขของคุณครู💗 เด็กๆ อยู่ที่ไหนการเรียนรู้อยู่ที่นั่น ช่วงเวลาสั้นๆ ของการได้พบกันผ่านหน้าจอ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 สิงหาคม 2564

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 กุมภาพันธ์ 2564

ดนตรีชีวิต อนุบาล1 : กระจกวิเศษ

ดนตรีชีวิต อ.1 : กระจกวิเศษ&#8 […]

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 ธันวาคม 2563

กายเคลื่อนไหว..ใจหยุดนิ่งผ่านจังหวะดนตรี

พาเด็กๆ สังเกตการเคลื่อนไหว การเดิน การวิ่ง การหยุด การใช้พื้นที่ การมีปฏิสัมพันธ์ การไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 ตุลาคม 2563