เพลินดนตรีอนุบาล 1 Giants & Pixies

คุณครูใบตองจะพาเด็กๆ ชั้น อ.1 เคลื่อนไหว ช้าเร็วประกอบจังหวะ กับ กิจกรรม Giants & Pixies

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กันยายน 2564

เบื้องหลังครูศิลปะ&ดนตรี HBLC อนุบาล

รอยยิ้ม … เสียงหัวเราะ ของเด็กๆ คือความสุขของคุณครู💗 เด็กๆ อยู่ที่ไหนการเรียนรู้อยู่ที่นั่น ช่วงเวลาสั้นๆ ของการได้พบกันผ่านหน้าจอ

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 สิงหาคม 2564

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2564

กายเคลื่อนไหว..ใจหยุดนิ่งผ่านจังหวะดนตรี

พาเด็กๆ สังเกตการเคลื่อนไหว การเดิน การวิ่ง การหยุด การใช้พื้นที่ การมีปฏิสัมพันธ์ การไว้วางใจ และการให้ความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรมชาติ

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 ตุลาคม 2563