ฮูลา…ฮูป อนุบาล 3 HBLC 64

ฮูลาฮูป เล่นคนเดียวก็ได้ ส่ายกับพี่น้อง คุณพ่อ คุณแม่ ก็สนุก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และการควบคุมร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

สุขที่ได้เล่น… น้องเตรียมอนุบาล

ถ้าเด็กๆ ไม่มีของเล่นเด็กๆ จะใช้อะไรมาเล่นได้บ้าง ของเล่นง่ายๆ สำหรับเด็กวัยนี้มีอยู่รอบตัว ไม่จำเป็นต้องซื้อหาราคาแพง อย่าลืมพาเด็กๆ เล่นกันนะคะ 😊

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 มีนาคม 2564

เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2564

การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัวสำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาลที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเมื่อต้องมาโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 กุมภาพันธ์ 2564