ภาคสนามอนุบาล 1 : เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

ภาคสนามอนุบาล 1 เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ณ บ้านนักเตรียมพร้อม ซึ่งมีแนวคิด “สุขภาพที่ดี เกิดจากอาหารที่ดี อาหารที่ดีเกิดจากดินที่ดี”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2565

ภาคสนาม อนุบาล 3 : “คุณค่า…คุณข้าว”

“คุณค่า…คุณข้าว”
แนวคิดภาคสนามชั้นอนุบาล 3 ในภาคเรียนนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้
เรื่องข้าว และ ผลิตภัณฑ์จากข้าว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 ธันวาคม 2565