ชื่นใจได้เรียนรู้ : เด็กเล็กและเตรียมอนุบาล วิมังสา 2563

ปิดท้ายงานชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิมังสา 2563 น้อง ๆ เตรียมอนุบาล และเด็กเล็กที่เผยให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อ.3 : วิมังสา 2563

พี่ใหญ่ชั้นอนุบาล 3 ได้นำเสนองานชื่นใจ ผ่านการแสดงที่แตกต่างหลากหลาย ในหัวข้อเรื่อง “ของดี 4 ภาค” ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม เพื่อสัมผัสถึงเสน่ห์วิถีไทย

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ อ.1 : วิมังสา 2563

ตลอดภาคเรียนนี้หนูน้อยชั้น อ.1 เรียนรู้เรื่องการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ได้รู้จักชื่อยานพาหนะชนิดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 มีนาคม 2564

นิทรรศการศิลปะอนุบาล

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะบนลานโล่ง ใต้ร่มไม้ชวนให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล – อ.3 พาคุณพ่อ คุณแม่ร่วมชื่นชมผลงานศิลปะที่หลากหลายในบรรยากาศสบายๆ หลังเลิกเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มีนาคม 2564