ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อ.3 : เรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ 4 ภาค ทั้งเหนือ กลาง อีสานใต้ เด็กๆมีการนำเสนอการเรียนรู้รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาโดยเลือกภูมิภาคที่ตนเองสนใจ และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจเตรียมอนุบาล

ผ่านไป 1 ปีของน้องเล็กเตรียมอนุบาลจนมาถึงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ วันนี้เผยให้เห็นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น อ.1 : สิ่งของรอบตัว

“สิ่งของต่างๆรอบตัว” คือแนวคิดของงานชื่นใจฯครั้งนี้ เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งของต่างๆนั้นทำมาจากวัสดุที่หลากหลาย และประดิษฐ์สิ่งของตามโจทย์ออกมาเป็นผลงานสวยงาม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2566

ตลาดคุณค่า คุณข้าว อ.3

เช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ตลาดคุณค่าคุณข้าวของพี่อนุบาล 3 บริเวณลานเข้าแถวมีอาหารและขนมที่ทำมาจากข้าวมากมายหลายเมนูที่พี่ๆ ได้เรียนรู้มาในภาคเรียนจิตตะ และตั้งใจมานำเสนอความเอร็ดอร่อยให้กับลูกค้า

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2566

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 เป็นปีสุดท้ายในรั้วอนุบาลที่สร้างความชื่นใจให้คุณครู และคุณพ่อคุณแม่สมดั่งชื่องานชื่นใจ..ได้เรียนรู้ หนูพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ช่วงชั้นประถม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ ชั้น อนุบาล2 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ชั้น อ.2 กิจกรรมส่งท้ายก่อนก้าวไปเป็นพี่ อ.3 ที่สะท้อนก้าวย่างการเติบโตของเด็กๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการจดจำ ด้านภาษา ด้านการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5 เมษายน 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ อนุบาล1 : วิมังสา 2564

ชื่นใจ….ได้เรียนรู้ชั้น อนุบาล 1 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ประมวลกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและการคมนาคม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ : เด็กเล็กและเตรียมอนุบาล วิมังสา 2563

ปิดท้ายงานชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิมังสา 2563 น้อง ๆ เตรียมอนุบาล และเด็กเล็กที่เผยให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อ.3 : วิมังสา 2563

พี่ใหญ่ชั้นอนุบาล 3 ได้นำเสนองานชื่นใจ ผ่านการแสดงที่แตกต่างหลากหลาย ในหัวข้อเรื่อง “ของดี 4 ภาค” ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม เพื่อสัมผัสถึงเสน่ห์วิถีไทย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ อ.1 : วิมังสา 2563

ตลอดภาคเรียนนี้หนูน้อยชั้น อ.1 เรียนรู้เรื่องการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ได้รู้จักชื่อยานพาหนะชนิดต่างๆ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

23 มีนาคม 2564

นิทรรศการศิลปะอนุบาล

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะบนลานโล่ง ใต้ร่มไม้ชวนให้เด็กๆ ชั้นเตรียมอนุบาล – อ.3 พาคุณพ่อ คุณแม่ร่วมชื่นชมผลงานศิลปะที่หลากหลายในบรรยากาศสบายๆ หลังเลิกเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 มีนาคม 2564