เรียนรู้วิถีภาคกลาง อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563

“ของดี 4 ภาค” แนวคิดจัดการเรียนรู้ชั้น อ.3 ที่มีเป้าหมายให้เด็กๆ ซึมซับ คุณค่าในความเป็นไทย สัปดาห์นี้คุณครูจึงพาเด็กๆ ท่องลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ภาคกลางที่มีแม่น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านถึงสี่สาย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวได้ตลอดทั้งปี

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 กุมภาพันธ์ 2564

การเรียนรู้น้องเตรียมอนุบาล (new normal)

ชีวิตวิถีใหม่ที่เด็กๆ ต้องปรับตัวสำหรับน้องเล็กเตรียมอนุบาลที่ใครๆ ก็อาจเป็นห่วงว่า …หนูจะดูแลตัวเองได้ดีไหมเมื่อต้องมาโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศเปิดให้มาโรงเรียนวันแรก (1 ก.พ. 64) วันนี้ โรงเรียนยังคงเคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และยังคงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล เปิดเรียน 1 ก.พ. 64

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล
เพื่อป้องกันโดติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 มกราคม 2564

HBLC 2563 : เกมช็อปปิ้งน้องอนุบาล

เปิดกล่อง !! ทำกิจกรรมสนุกๆ พร้อมเรียนรู้อยู่บ้านกับน้องอนุบาล
“ช็อปปิ้ง” กิจกรรมที่ฝึกการสังเกต จำแนก แยกประเภท ฝึกการนับจำนวน รู้สัญลักษณ์ และแทนค่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 ธันวาคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

20 พฤศจิกายน 2563

บีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย

ชื่นชม…ชื่นใจนักกีฬารุ่นจิ๋วกับการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

11 พฤศจิกายน 2563

ประมวลการเรียนรู้ อนุบาล 3 : วิริยะ 2563

สัปดาห์สุดท้ายในภาคเรียนวิริยะกับการเรียนรู้ของเด็กๆ ชั้น อ.3 คุณครูจัดพื้นที่ให้เด็กๆช่วยกันประมวลการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน ตั้งแต่เรื่อง ดิน ปุ๋ย พืช และสัตว์

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 พฤศจิกายน 2563
1 2