เช้าแรกฉันทะ 2566

“ฉันทะ” ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ การปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566

ต้อนรับน้องเตรียมอนุบาล 2566

ขอต้อนรับ “น้องหนูเตรียมอนุบาล” สมาชิกใหม่ของชาวเพลินพัฒนา ตลอดสัปดาห์นี้เด็กๆ ได้มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมภายในโรงเรียนพร้อมกับคุณพ่อ คุณแม่เพื่อเรียนรู้พื้นที่ใหม่ พบกับคุณครู เพื่อนๆ สมาชิกร่วมห้องที่จะอยู่ด้วยกันไปอีก 4 ปี ทั้งยังได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566

เชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ๒๐ ปี เพลินพัฒนา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญชาวเพลินพัฒนา (ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรรวมทั้งศิษย์เก่า) ส่งภาพถ่ายเพื่อร่วมกัน “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

“พิธีล้างเท้า บิดา มารดา” ปีการศึกษา 2565

“พิธีล้างเท้า บิดา มารดา” ปีการศึกษา 2565 พีธีการที่อยู่คู่กับช่วงชั้นอนุบาลมายาวนาน เป็นกิจกรรมส่งท้ายชั้นอนุบาลเพื่อไปผลิดอก ออกผล ในการเป็นพี่ชั้น 1

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อ.3 : เรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ 4 ภาค ทั้งเหนือ กลาง อีสานใต้ เด็กๆมีการนำเสนอการเรียนรู้รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาโดยเลือกภูมิภาคที่ตนเองสนใจ และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจเตรียมอนุบาล

ผ่านไป 1 ปีของน้องเล็กเตรียมอนุบาลจนมาถึงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ วันนี้เผยให้เห็นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

กิจกรรมประกวด “นิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่มัธยมกับน้องอนุบาล ประถม ผ่านหนังสือนิทาน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงเกิดการประกวดแต่งนิทานแสนดีจากพี่สู่น้องขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในปี 2565 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

ชื่นใจได้เรียนรู้ อ.2 : รู้ใช้ รู้ลด รักษ์โลก

ชื่นใจ ได้เรียนรู้ชั้นอนุบาล 2 เด็กๆ ได้ประมวลการเรียนรู้ปีการศึกษา 2565 ร่วมคิดเรื่องราวการนำเสนอในธีม “รู้ใช้ รู้ลด รักษ์โลก” เชื่อมโยงกับหน่วยดนตรีชีวิต และ ESL

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2565

เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ที่จะถึงในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันนี้ (3 มีนาคม 2566) จึงมีกิจกรรมเทศนาธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น อ.1 : สิ่งของรอบตัว

“สิ่งของต่างๆรอบตัว” คือแนวคิดของงานชื่นใจฯครั้งนี้ เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งของต่างๆนั้นทำมาจากวัสดุที่หลากหลาย และประดิษฐ์สิ่งของตามโจทย์ออกมาเป็นผลงานสวยงาม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2566

เรียนรู้การแสดง 4 ภาค : อนุบาล 3

เด็กๆ ชั้น อ.3 เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการแสดงของภาคต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชาวไทยในอดีต ผ่านการชมอุปกรณ์จริงและได้ลองแสดงจริงอีกด้วย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566
1 2 10