การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ได้มาให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่อง การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มิถุนายน 2564

นิทานยามเช้า ช่วงชั้นอนุบาล

นักแสดง นักดนตรี ทีมถ่ายทอดสด เตรียมตัวกันแต่เช้า และนิทานแสนสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

อนุบาลจะไปทางไหน อย่างไรในยุค Covid – 19

ป็นการคุยกันอย่าง “เปิดหัวใจ” กันจริงๆ เพราะวัยเด็กเล็ก-อนุบาล (ปฐมวัย) เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของชีวิตต่อจากนั้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มิถุนายน 2564

อยู่กับลูกวัยอนุบาลในช่วง COVID

พญ. เบญจพร ตันตสูติ – หมอมิน จากเพจ…เข็นเด็กขึ้นภูเขา ได้มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาลในสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 พฤษภาคม 2564

กล่องเพลินอนุบาล

เปิดกล่องเพลินแล้วมาสนุกดวยกัน เริ่มต้นด้วยกิจกรรม “คีบปอมปอม” ของน้องอนุบาล 2

ส่วนสื่อสารองค์กร

21 พฤษภาคม 2564

ESL ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

ปิดเทอมนี้ หยุดอยู่บ้าน ชวนเด็กๆ ยืดเส้น ยืดสาย พากันมาขยับๆ โยกซ้าย โยกขวา เรียกเหงื่อกันสักนิด 🥰 ร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

19 เมษายน 2564

พิธีล้างเท้าบิดามารดา ปีการศึกษา 2563

“พิธีล้างเท้าบิดา มารดา” พิธีที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งความหมายดีๆ ซ่อนอยู่

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 เมษายน 2564

ปัจฉิมนิเทศสู่ปฐมนิทัศน์ อนุบาล 3

พิธีเปลี่ยนผ่านช่วงวัยอนุบาลสู่ประถมต้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่มอบความรักให้ความรู้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง อ.3

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 เมษายน 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ : เด็กเล็กและเตรียมอนุบาล วิมังสา 2563

ปิดท้ายงานชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิมังสา 2563 น้อง ๆ เตรียมอนุบาล และเด็กเล็กที่เผยให้เห็นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น อ.3 : วิมังสา 2563

พี่ใหญ่ชั้นอนุบาล 3 ได้นำเสนองานชื่นใจ ผ่านการแสดงที่แตกต่างหลากหลาย ในหัวข้อเรื่อง “ของดี 4 ภาค” ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม เพื่อสัมผัสถึงเสน่ห์วิถีไทย

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 มีนาคม 2564
1 2 4