ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

นิทานยามเช้า ช่วงชั้นอนุบาล

นักแสดง นักดนตรี ทีมถ่ายทอดสด เตรียมตัวกันแต่เช้า และนิทานแสนสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มิถุนายน 2564