รณรงค์ต้านโควิด-19

รณรงค์ต้านโควิด-19
ก้าวข้ามปีใหม่นี้อย่างปลอดภัย
ด้วยการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะคะ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

30 ธันวาคม 2563

เตรียมแผน HBLC ภาคจิตตะ 2563

วันนี้ (24 ธ.ค. 63 ) คุณครูทุกช่วงชั้นต่างเตรียมพร้อมวางแผนจัดการเรียนรู้แบบ HBLC ช่วงที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้านในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

29 ธันวาคม 2563

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 ธันวาคม 2563

โรงเรียนปรับการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ ในช่วงโควิด-19

ในทุกๆ เช้า ของโรงเรียนเพลินพัฒนาแห่งนี้ เป็นที่ยังต้องให้เด็กได้เรียนรู้ ยังให้เด็กได้เรียนรู้ ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กว่า 1,300 คน 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

12 ตุลาคม 2563

เด็กไทยเจเนอเรชันโควิด-19

เด็กบางคนเพิ่งเจอเพื่อนใหม่ครั้งแรก เด็กบางคนอยากใช้ช่วงเวลาปีสุดท้ายกับเพื่อนให้มากที่สุด และเด็กบางคนก็เรียนไม่เข้าใจเลยในช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา และเฝ้ารอวันเปิดเทอมด้วยใจจด

โรงเรียนเพลินพัฒนา

7 กรกฎาคม 2563

บทสัมภาษณ์ 101 world

แม้ฟังดูปกติ แต่ก็มีความไม่ปกติบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้น เพราะ ‘โลก’ กำลังเผชิญกับ ‘โรค’ ระบาดอย่างโควิด-19 ทำให้นอกจากระยะเวลาเปิดเทอมที่เลื่อนมาจากเดือนพฤษภาคมแล้ว ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง

โรงเรียนเพลินพัฒนา

25 มิถุนายน 2563
1 6 7