การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ได้มาให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่อง การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มิถุนายน 2564

สนามใหม่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา (ลาน P5)

“เด็กของเราต้องเติบโต มีความคิดที่เปิดกว้าง ให้หัวใจที่อ่อนโยน อยู่กับกายที่แข็งแกร่งอย่างมีความสุข” เตรียมร่างกายให้พร้อมมาออกกำลังกายต้านโควิดกันเถอะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มิถุนายน 2564

ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

นิทานยามเช้า ช่วงชั้นอนุบาล

นักแสดง นักดนตรี ทีมถ่ายทอดสด เตรียมตัวกันแต่เช้า และนิทานแสนสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

HBLC มัธยม : บัญชีเบื้องต้น

เรียนรู้เรื่องการเงินผ่าน HBLC ในวิชา “การบัญชีเบื้องต้น” เป็นคลาสเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสนใจใฝ่รู้ และมีการโต้ตอบอย่างสนุกสนานแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ก็ตาม

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2564

อนุบาลจะไปทางไหน อย่างไรในยุค Covid – 19

ป็นการคุยกันอย่าง “เปิดหัวใจ” กันจริงๆ เพราะวัยเด็กเล็ก-อนุบาล (ปฐมวัย) เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของชีวิตต่อจากนั้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มิถุนายน 2564

โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

อยู่กับลูกวัยอนุบาลในช่วง COVID

พญ. เบญจพร ตันตสูติ – หมอมิน จากเพจ…เข็นเด็กขึ้นภูเขา ได้มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาลในสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

PBL & Design Thinking Workshop ชั้น 7

PBL & Design Thinking Workshop เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้นักเรียนชั้น 7 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเรียนรู้กระบวนการทำโครงงาน PBL

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 พฤษภาคม 2564
1 2 4