ภาคเรียนจิตตะ 2565

ขอต้อนรับสู่ภาคเรียนจิตตะ
พบกันวันที่ 25 ตุลาคม 2565
เตรียมกระเป๋า เตรียมตัวให้พร้อม
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แล้วพบกันนะคะ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 ตุลาคม 2565

เพลินพัฒนา “ติดตั้งระบบ Bi-ion” 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงเรียนเพลินพัฒนาได้ดำเนินการติดตั้งระบบ SCG Bi-ion หรือระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ในพื้นที่ห้องเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2565

การเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์โควิด -19

โรงเรียนเพลินพัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกาาเอกชน โรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

15 มีนาคม 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

3 กุมภาพันธ์ 2565

ยืดเหยียดเตรียมพร้อมร่างกาย ชั้น 5

พื้นที่สนามกว้างๆ อากาศดี ไม่มีฝน ไม่มี pm 2.5 เกินมาตรฐาน เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 พฤศจิกายน 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2564

เตรียมความพร้อมน้องเตรียมอนุบาล จิตตะ 64

ก้าวแรกแห่งความสุข สนุกได้เรียนรู้ อยู่อย่างปลอดภัยบรรยากาศมาเตรียมความพร้อม นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 พฤศจิกายน 2564

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM
สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 2564

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง
ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

25 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2564
1 2 7