ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง
ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 สิงหาคม 2564

มามะ…มาประสานมือกัน

การเสวนาเพื่อช่วยให้รอยเชื่อมต่อ ระหว่างภาคฉันทะ กับวิริยะ ของเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาลมีความราบรื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

วิทยาศาสตร์ ชั้น 7

“ครูคะ นิวเคลียสมันกลมเหมือนไข่ต้มไหมคะ”

ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังเรียนถึงรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ นักเรียนหลายๆคนเกิดความสงสัยกับรูปร่างของออร์แกเนลล์*ภายในเซลล์ ว่ามันจะเหมือนกับสิ่งของที่เราเห็นอยู่ทุกวันกันหรือไม่ ?

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

Thank you mummy cow

ชวนเด็กๆ ร้องเล่น เต้นสนุกๆ
และเรียนรู้คำศัพท์ไปกับแม่วัวใจดี
จากฟาร์มแสนสุขของ T.Becca กันนะคะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

ต่อยอดกล่องเพลิน สนุกจัง

กิจกรรมที่คุณแม่ตั้งใจจัดให้เด็กๆในแต่ละวันเต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมพัฒนาการ สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ด้วย

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

Cluster diagram เครื่องมือช่วยคิด ชั้น 2

คุณครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ เลือกผัก ผลไม้หลากหลายตามความสนใจเพื่อทำวิจัยพาเพลิน ในกระบวนการทำงาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 กรกฎาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

21 กรกฎาคม 2564

เจ็ดจังหวะมหัศจรรย์

“ครูใบตอง” ชวนเด็กๆ ชั้น อ.2 และ อ. 3 มาออกกำลังกายด้วยกัน ด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆ แต่ได้บริหารร่างกายครบทุกส่วน

ส่วนสื่อสารองค์กร

21 กรกฎาคม 2564

ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น

ชวนรับชม “ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น” ชวน ผอ. มีใจ และคุณครูไฟแรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 กรกฎาคม 2564
1 2 6