เพลินพัฒนา “ติดตั้งระบบ Bi-ion” 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  โรงเรียนเพลินพัฒนาได้ดำเนินการติดตั้งระบบ SCG Bi-ion หรือระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ในพื้นที่ห้องเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2565

เพลินพัฒนารับมือ pm 2.5

โรงเรียนพยายามตั้งรับเพื่อหาทางออกของปัญหา pm 2.5 มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 และค่อยๆ พัฒนาระบบเรื่อยมาโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรครอบครัวเพลินพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

17 ธันวาคม 2563

สถานีหุ่นหรรษา ตอน PM 2.5

รายการ : สถานีหุ่นหรรษา ตอน PM 2.5
ออกอากาศทางช่อง TPBS
วันที่ 14 มีนาคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

14 มีนาคม 2563

บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว

รายการ : บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว
ออกอากาศทางช่อง TPBS
วันที่ 17 มกราคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

29 มกราคม 2563