เด็กไทยเจเนอเรชันโควิด-19

เด็กบางคนเพิ่งเจอเพื่อนใหม่ครั้งแรก เด็กบางคนอยากใช้ช่วงเวลาปีสุดท้ายกับเพื่อนให้มากที่สุด และเด็กบางคนก็เรียนไม่เข้าใจเลยในช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา และเฝ้ารอวันเปิดเทอมด้วยใจจด

โรงเรียนเพลินพัฒนา

7 กรกฎาคม 2563

สถานีหุ่นหรรษา ตอน PM 2.5

รายการ : สถานีหุ่นหรรษา ตอน PM 2.5
ออกอากาศทางช่อง TPBS
วันที่ 14 มีนาคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

14 มีนาคม 2563

บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว

รายการ : บ่ายโมง ตรงประเด็น : ประเด็นข่าว
ออกอากาศทางช่อง TPBS
วันที่ 17 มกราคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

29 มกราคม 2563