ส่วนสื่อสารองค์กร

4 เมษายน 2565

มหกรรมดนตรีช่วงชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จบลงไปแล้วสำหรับงานมหกรรมดนตรีช่วงชั้นที่ 1 (ระดับชั้น1 – 3) ปีการศึกษา 2564 เรียกได้ว่านักแสดงก็ตั้งใจได้คิดการแสดงร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 มีนาคม 2565

จากวิจัยในชั้นเรียนสู่เวทีนานาชาติ

คุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล (ครูภู) รองหัวหน้าช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา นำเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาครูในหัวข้อ “Collaborative Learning Development based on Professional Learning Community and Lesson Study”

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 พฤศจิกายน 2560

Dusk to Dawn” กว่าจะเป็น

“มหกรรมดนตรี และศิลปะ (มัธยม)” อีกหนึ่งเวทีปลดปล่อยพลังวัยมันส์ ขยับเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เกิดจากการวางแผนและลงมือทำของพี่ๆ มัธยมล้วนๆ โดยในปีนี้ นักเรียนชั้น ๙ และ ชั้น ๑๑ ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดงาน.

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

1 พฤศจิกายน 2558