มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ : น้องเตรียมอนุบาล

มีอะไรซ่อนอยู่ในเพลินศิลปะ
“สีล่องหน” ของน้องเตรียมอนุบาล
กว่าจะมาเป็น 1 แผน
ที่ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ครูแอ๊นท์ใช้ “ทุกนาที” อย่างมีความหมาย
เพื่อให้หนูน้อยน้องเตรียมอนุบาล
เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 สิงหาคม 2564

ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ชื่นชม..ชื่นใจ น้องเปรม – ด.ช.ณธีร์ ธนาบริบูรณ์ ชั้น 7 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่16

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง
ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

จดหมายจากปลายเท้า

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 สิงหาคม 2564

นาวา…แห่งความเพียร

เมื่อพูดถึงความเพียรพยายาม คุณครูจึงนึกถึงเรื่องพระมหาชนกที่ฝากข้อคิดในเรื่องของความอดทน ความเพียรไปสู่ความสำเร็จจึงกลายมาเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับภาคเรียนวิริยะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 สิงหาคม 2564

เบื้องหลังครูศิลปะ&ดนตรี HBLC อนุบาล

รอยยิ้ม … เสียงหัวเราะ ของเด็กๆ คือความสุขของคุณครู💗 เด็กๆ อยู่ที่ไหนการเรียนรู้อยู่ที่นั่น ช่วงเวลาสั้นๆ ของการได้พบกันผ่านหน้าจอ

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 สิงหาคม 2564

เปิดจอมาเจอกัน : ชวนคิดชวนคุยกับ Rambler

ข้อคิดสำคัญจากวงพุดคุย “เปิดจอมาเจอกัน” วงพูดคุยสบายๆ ของชุมชนเพลินพัฒนาช่วงหลังเลิกงาน ตอน ศิษย์เก่าและเพื่อนกลุ่ม Rambler ร่วมแบ่งปันแง่คิด มุมมอง และบอกเล่าถึงแนวคิด Design thinking

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5 ภายใต้แนวคิด : เราจะสร้างวิธีการและนวัตกรรมในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยั่งยืน

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 ภาคเรียนฉันทะ 2564

การวิเคราะห์ปัญหาการทำฟาร์มหอยแมลงภู่แบบปักไม้มากเกินไปบริเวณปากแม่น้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ของนักเรียนชั้น 4

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564
1 2 21