ค่ายเติบโตได้เรียนรู้ ชั้น 7

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนขึ้นชั้น 8 ทีมคุณครูแนะแนวจึงจัด“ค่ายเติบโตได้เรียนรู้” โดยใช้เวลา 2 คืน 3 วัน (8 -10 มีนาคม 2566)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น2 : วิถีการกิน รักษาสมดุล ตามหลักธาตุเจ้าเรือน

โครงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 2 เด็กๆ นำเสนอเมนูอาหารที่หลากหลายเพื่อปรับสมดุลตามหลักธาตุเจ้าเรือน ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น3 : เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชื่นใจได้เรียนรู้ชั้น 3 “เกษตรปลอดพิษ ชีวิตปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นการนำเสนองานวิจัยของนักเรียนที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทำให้ตนเองและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

“พิธีล้างเท้า บิดา มารดา” ปีการศึกษา 2565

“พิธีล้างเท้า บิดา มารดา” ปีการศึกษา 2565 พีธีการที่อยู่คู่กับช่วงชั้นอนุบาลมายาวนาน เป็นกิจกรรมส่งท้ายชั้นอนุบาลเพื่อไปผลิดอก ออกผล ในการเป็นพี่ชั้น 1

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อ.3 : เรียนรู้วัฒนธรรม 4 ภาค

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ อนุบาล 3 ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ 4 ภาค ทั้งเหนือ กลาง อีสานใต้ เด็กๆมีการนำเสนอการเรียนรู้รวมทั้งผลงานที่ผ่านมาโดยเลือกภูมิภาคที่ตนเองสนใจ และแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น1 : ไส้เดือนเพื่อนรัก

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 1 ครั้งนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับไส้ดิน เพื่อนตัวน้อยที่มีประโยชน์มากมายแก่ธรรมชาติของเราและมีหลากหลายสายพันธุ์กว่าที่เราคิดซะอีก!

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

รักบี้กระชับมิตร : เพลินพัฒนา พบ วิถีธรรม

การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร ระหว่าง รร.เพลินพัฒนา และ รร.วิถีธรรม รุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี ประเภทชาย หญิง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาหนองหญ้าไซ จ. สกลนคร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

ชื่นใจเตรียมอนุบาล

ผ่านไป 1 ปีของน้องเล็กเตรียมอนุบาลจนมาถึงงานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ วันนี้เผยให้เห็นพัฒนาการอย่างรอบด้าน ทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

เปิดตลาดคณิตในชีวิตประจำวัน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กๆ ชั้น 1 และ ชั้น 3 ถูกจำลองให้เป็นตลาดย่อมๆ เด็กๆ ผลัดกันเป็นคนขาย และคนซื้อ เพื่อเรียนรู้ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

Gift for Giving ครั้งที่ 23

Gift for giving กิจกรรมดีๆ ที่ช่วงชั้นที่ 2 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งที่ 23 (3 มีนาคม 2566) ปีนี้กิจกรรมมีแนวคิดเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 4 : บ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี

ภาคสนาม ชั้น 4 การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พาเด็กๆไปสัมผัสชีวิต ธรรมชาติ วิถีความเป็นอยู่ ความเอื้ออาทรของผู้คนในชุมชน ภาพของชุมชนเมืองที่เด็กๆคุ้นเคยฉายชัดในความต่างเมื่อเด็กๆได้ไปสัมผัสชีวิตชนบทที่บ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

กิจกรรมประกวด “นิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่มัธยมกับน้องอนุบาล ประถม ผ่านหนังสือนิทาน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงเกิดการประกวดแต่งนิทานแสนดีจากพี่สู่น้องขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในปี 2565 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566
1 2 33