การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ ชลไชยะ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ได้มาให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่อง การพาลูกเล็กทำกิจกรรมในแต่ละวันกับการฝึก Resilience

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มิถุนายน 2564

เส้นทางของ 3 สาวนักสร้างสรรค์

ชวนเปิดมุมมองสำหรับเด็กๆ ที่ชื่นชอบงานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนประสบการณ์ตรงขณะเรียนกับ 3 รุ่นพี่ศิษย์เก่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 มิถุนายน 2564

สนามใหม่ในโรงเรียนเพลินพัฒนา (ลาน P5)

“เด็กของเราต้องเติบโต มีความคิดที่เปิดกว้าง ให้หัวใจที่อ่อนโยน อยู่กับกายที่แข็งแกร่งอย่างมีความสุข” เตรียมร่างกายให้พร้อมมาออกกำลังกายต้านโควิดกันเถอะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มิถุนายน 2564

ความแตกต่างในตัวฉัน HBLC ชั้น 3

เด็กๆชั้น 3 ได้เรียนรู้อารมณ์ตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่คุณครูออกแบบโดยใช้เสียง สี และกระบวนการทางจิตตปัญญานำพาเด็กๆ ให้รู้จักเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

นิทานยามเช้า ช่วงชั้นอนุบาล

นักแสดง นักดนตรี ทีมถ่ายทอดสด เตรียมตัวกันแต่เช้า และนิทานแสนสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้า

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 มิถุนายน 2564

HBLC มัธยม : บัญชีเบื้องต้น

เรียนรู้เรื่องการเงินผ่าน HBLC ในวิชา “การบัญชีเบื้องต้น” เป็นคลาสเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความสนใจใฝ่รู้ และมีการโต้ตอบอย่างสนุกสนานแม้จะเป็นการเรียนออนไลน์ก็ตาม

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2564

อนุบาลจะไปทางไหน อย่างไรในยุค Covid – 19

ป็นการคุยกันอย่าง “เปิดหัวใจ” กันจริงๆ เพราะวัยเด็กเล็ก-อนุบาล (ปฐมวัย) เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาของชีวิตต่อจากนั้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มิถุนายน 2564

โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

อยู่กับลูกวัยอนุบาลในช่วง COVID

พญ. เบญจพร ตันตสูติ – หมอมิน จากเพจ…เข็นเด็กขึ้นภูเขา ได้มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาลในสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564
1 2 16