เปิดบ้าน…การเรียนรู้ช่วงชั้นอนุบาล

ขอเชิญร่วมงาน Open House
เปิดบ้านการเรียนรู้ ช่วงชั้นอนุบาล
สำหรับปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 ธันวาคม 2564

ส่งต่อมรดกทางปัญญา

เพราะ… สิ่งที่ท่านทำให้พวกเราได้ดู ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเรียกแค่ว่า “ความรู้” มากเกินกว่าจะบอกแค่ว่า “เข้าใจ” สิ่งที่พวกเรารู้สึกลึกๆ เข้าไปในหัวจิตและหัวใจ มีความ “ลึกซึ้ง”

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ธันวาคม 2564

เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

EDUCA Online Festival 2021
งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 เมื่อผู้บริหารต้องนำทุกวิกฤตการณ์ เรียนรู้ทักษะอารมณ์สังคม

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ตุลาคม 2564

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM
สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ตุลาคม 2564

“Homeroom On site & Online

ขอเเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ของทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมจัดหลักสูตร เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop

ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรตที่ 21

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

เปิดจอมาเจอกัน

ขอแบ่งปันบทความดี ๆ จากวงพูดคุยสบาย ๆ “เปิดจอมาเจอกัน” เมื่อ 10 ก.ค. 64 โดยคุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก SCG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลูกๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 กรกฎาคม 2564

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียนในรูปแบบออนไลน์

เนื่องในสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเปิดให้มาโรงเรียนได้ จึงปรับรูปแบบการเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นแบบออนไลน์

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 กรกฎาคม 2564

โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

อยู่กับลูกวัยอนุบาลในช่วง COVID

พญ. เบญจพร ตันตสูติ – หมอมิน จากเพจ…เข็นเด็กขึ้นภูเขา ได้มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาลในสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564
1 2 3 5