บริจาคโลหิต

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย 24 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

11 พฤศจิกายน 2563

ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๗

โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมกับผู้ปกครอง จัดปฏิบัติธรรม
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระอาจารย์สุกัน สุขาโต และคณะจากศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย
วันเสาร์ที่ ๑๙ – อาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖ต

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 พฤศจิกายน 2563

ตรวจมะเร็งเต้านมโดยมูลนิธิถันยรักษ์

โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเรียนชิญคุณครูและบุคลกรหญิง (อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป)
เข้าร่วมโครงการตรวจมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราปถ้มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนึ
วันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคุม ๒๕๖๓
เวลา ๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียนเพื่อจองคิวได้ที่ แผนกกิกรรมพิเศษ โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๒๖๗๐-๕

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

จุดเด่นการเรียนรู้ของโรงเรียน – Individual development plan | Future essential skills development | Communicative and academic English proficiency

โรงเรียนเพลินพัฒนา

4 กันยายน 2563

นิทานในสวน ปีการศึกษา 2562

“นิทานในสวน” กิจกรรมดีๆ ที่ทางสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ร่วมกับทางโรงเรียนฯ ชวนคุณพ่อ คุณแม่มาเล่านิทาน และทำกิจกรรมสนุก ๆ ให้ลูก ๆ หลังเลิกเรียนทุกวันพฤหัสบดี

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

8 สิงหาคม 2562

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

12 กรกฎาคม 2562