โควิดระลอก 3 เรียนรู้ร่วมกัน…สร้างโรงเรียนให้ไปต่อได้ทุกคน

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่น่าสนใจจากผู้บริหารศึกษาจากหลากหลายเครือข่าย รวมทั้งแนวปฏิบัติจากโรงเรียนเพลินพัฒนาของเรา โดย ครูส้ม – คุณครูวีณา ว่องไววิทย์

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

อยู่กับลูกวัยอนุบาลในช่วง COVID

พญ. เบญจพร ตันตสูติ – หมอมิน จากเพจ…เข็นเด็กขึ้นภูเขา ได้มาให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับการดูแลและสังเกตพฤติกรรมของลูกวัยอนุบาลในสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนเพลินพัฒนาฉบับที่ 3/2564

มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 เมษายน 2564

A Day with A Dream

มหกรรมดนตรีฯ จัดโดยพี่ๆมัธยมชั้น 9 ปีนี้พบกับการจัดงานรูปแบบใหม่ Live streaming ผ่านเพจโรงเรียนเพลินพัฒนา

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 มีนาคม 2564

P B L : Problem based learning 2021

พื้นที่การนำเสนอเพื่อนำพานักเรียนระดับมัธยมค้นหาตัวตน ค้นพบความชอบ ผ่านการทำโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2564

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 กุมภาพันธ์ 2564

เน้นย้ำ “15 พฤติกรรม ลดเสี่ยงโควิด”

สสส. ชวนคนไทยยกระดับสู้โควิด-19 เน้นย้ำ 15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิด ต้องปฏิบัติเคร่งครัด มีวินัย ทำจริง ลดเสี่ยงโควิด อยู่รอดปลอดภัยแน่

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล เปิดเรียน 1 ก.พ. 64

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล
เพื่อป้องกันโดติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564
1 2 3