P B L : Problem based learning 2021

พื้นที่การนำเสนอเพื่อนำพานักเรียนระดับมัธยมค้นหาตัวตน ค้นพบความชอบ ผ่านการทำโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2564

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 กุมภาพันธ์ 2564

เน้นย้ำ “15 พฤติกรรม ลดเสี่ยงโควิด”

สสส. ชวนคนไทยยกระดับสู้โควิด-19 เน้นย้ำ 15 พฤติกรรม “ชีวิตวิถีใหม่” อยู่ร่วมกับโควิด ต้องปฏิบัติเคร่งครัด มีวินัย ทำจริง ลดเสี่ยงโควิด อยู่รอดปลอดภัยแน่

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล เปิดเรียน 1 ก.พ. 64

การจัดการเรียนรู้ และมาตรการของช่วงชั้นอนุบาล
เพื่อป้องกันโดติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

มาตรการในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564 ฝ่ายมัธยม

มาตรการในการจัดการเรียนรู้และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564ช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 มกราคม 2564

ดาวรรณ สดสร้อย

22 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 มกราคม 2564

เตรียมแผน HBLC ภาคจิตตะ 2563

วันนี้ (24 ธ.ค. 63 ) คุณครูทุกช่วงชั้นต่างเตรียมพร้อมวางแผนจัดการเรียนรู้แบบ HBLC ช่วงที่เด็กๆ ต้องหยุดอยู่บ้านในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนจิตตะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 ธันวาคม 2563
1 2