ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น

ชวนรับชม “ออกแบบการสอนอย่างไร ให้โดนใจวัยรุ่น” ชวน ผอ. มีใจ และคุณครูไฟแรง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ส่วนสื่อสารองค์กร

20 กรกฎาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 กรกฎาคม 2564

โมบายธรรมชาติของน้องเตรียมอนุบาล

เปิดกล่องเพลินแล้วมาสนุกด้วยกัน กับกิจกรรม “โมบายธรรมชาติ ของน้องเตรียมอนุบาล”

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กรกฎาคม 2564

เรื่องเล่าจากร่างกาย ชั้น 9

คุณครูชวนเด็กๆ สะท้อนความรู้สึกนึกคิดในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ช่วยให้คุณครูมองเห็นความรู้สึกภายในของเด็กๆอีกด้านหนึ่ง เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม การจะชวนทำเรื่องยาก และท้าทาย ก็จะเป็นเรื่องสนุก

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 กรกฎาคม 2564

ภูมิปัญญาภาษาไทยชั้น 3 : เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ข้อคิดที่น้องเซน ชั้น 3/4 ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย หลังจากคุณครูให้นักเรียนอ่านบทอาขยานและชมวิดีโอการท่องบทอาขยาน เรื่อง “เป็นมนุษย์หรือเป็นคน” แล้วสร้างสรรค์ภาพวาดลายไทยนกยูง

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 กรกฎาคม 2564

อรุณสวัสดิ์กับนิทานยามเช้าอนุบาล

นิทานสร้างสุข ทุกเช้าวันจันทร์ที่เด็กๆช่วงชั้นอนุบาล ได้รับชมพร้อมกันผ่าน Zoom เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆที่เด็กๆจะได้พบกับคุณครูในบทบาทใหม่ในสถานการณ์ new normal

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 กรกฎาคม 2564

เปิดจอมาเจอกัน

ขอแบ่งปันบทความดี ๆ จากวงพูดคุยสบาย ๆ “เปิดจอมาเจอกัน” เมื่อ 10 ก.ค. 64 โดยคุณทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก SCG เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาลูกๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 กรกฎาคม 2564

“ขั้นนำ” วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ชั้น 5

พาไปชมกระบวนการเรียนรู้ในขั้นแรกที่เรียกว่า “ขั้นนำ” เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการตั้งคำถามชวนคิด กระตุ้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 กรกฎาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 กรกฎาคม 2564

พี่ศิษย์เก่าพบน้องชั้น 12

รุ่นพี่ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้องชั้น 12 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กรกฎาคม 2564

เรียนรู้จากเหตุการณ์ :ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว

“เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว” ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาชวนนักเรียนชั้น 9 พูดคุย โดยให้นักเรียนและคุณครูร่วมกันสะท้อน ผ่าน Padlet ช่วยเปิดมุมมองให้นักเรียนได้เห็นปัญหาในมิติต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กรกฎาคม 2564
1 2 23