ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มิถุนายน 2564

โรงเรียนเพลินพัฒนา

4 กันยายน 2563

ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น 12 ทุกคนที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะสาขาที่สนใจได้สำเร็จ

ส่วนสื่อสารองค์กร

10 สิงหาคม 2562

ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ๆ ชั้น ๑๒ รุ่นที่ ๘ และเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการเรียนและการทำกิจกรรมอย่างเต็มที่นะคะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 สิงหาคม 2560