เส้นทางของ 3 สาวนักสร้างสรรค์

ชวนเปิดมุมมองสำหรับเด็กๆ ที่ชื่นชอบงานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนประสบการณ์ตรงขณะเรียนกับ 3 รุ่นพี่ศิษย์เก่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มิถุนายน 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เมี่ยวบนเส้นทางหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

“เมี่ยว – นางสาวธัญธร โอฬารริกสุภัค” ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 พฤษภาคม 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) “เคนนี่ – นายรวิศุทธ์ จตุจินดา” ศึกษาต่อสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) คณะสังคมศาสตร์ (Social Science) วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 พฤษภาคม 2564

เรื่องเล่าดีๆ พี่ชั้น 12 : เส้นทางที่เลือกเองของลูกตาล

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) “ลูกตาล”–นางสาวพรรษชล โตนดแก้ว ตัดสินใจศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 เมษายน 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : พี่เบสท์เรียนรู้เพื่อเข้าใจ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563)
“พี่เบสท์ – นายศักดิพัฒน์ พุทธิมา” ซึ่งได้ศึกษาต่อ คณะจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) JIPP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 เมษายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563)

” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกคนที่ได้ฝ่าด่านชีวิตมาอีกด่าน และกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ด่านชีวิตอีกด่านหนึ่งคือการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2564

Rambler in BBC 2021: Global Competition_Final Round

“บิวท์ – นิพิธพนธ์ ทองพันธุ์” ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 และเพื่อนทีม Rambler ซึ่งเป็นทีมจากประเทศไทยเพียงทีมเดียวที่ผ่านเข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มีนาคม 2564

ชื่นชม…ชื่นใจ

“บิวท์ – นิพิธพนธ์ ทองพันธุ์” ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 เจ้าของแผนธุรกิจภายใต้ชื่อ Rambler ร่วมทีมกับเพื่อนชั้นปีที่ 4 จากวิทยาลัยโลกคดีศึกษา (GSSE) ม.ธรรมศาสตร์

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่นชม “น้องซอล ชั้น 7”

น้องซอล – ด.ญ. คีตกานต์ ช่วยนุ่ม นักเรียนชั้น 7 ที่ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะผ่านรายการ SUPER 10

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ปอม รุ่น 6

ขอแบ่งปันเรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “ปอม – นายศาสวัต อินทกุล” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 “ปอม” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 กุมภาพันธ์ 2564
1 2 5