เปิดจอมาเจอกัน : ชวนคิดชวนคุยกับ Rambler

ข้อคิดสำคัญจากวงพุดคุย “เปิดจอมาเจอกัน” วงพูดคุยสบายๆ ของชุมชนเพลินพัฒนาช่วงหลังเลิกงาน ตอน ศิษย์เก่าและเพื่อนกลุ่ม Rambler ร่วมแบ่งปันแง่คิด มุมมอง และบอกเล่าถึงแนวคิด Design thinking

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Design Thinking Workshop

ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรตที่ 21

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

พี่ปั้น ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา รุ่นที่ 6

พี่ปั้น – ปติมา จงยิ่งศิริ ศิษย์เก่าเพลินพัฒนา รุ่นที่ 6 พาไปชมเส้นทางนักเทควันโดเบอร์ 1 ของชาวไทย “น้องเทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ที่สามารถคว้าเหรียญทองครั้งประวัติศาสตร์นักกีฬาเทควันโดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 “โตเกียวเกมส์”

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 กรกฎาคม 2564

พี่ศิษย์เก่าพบน้องชั้น 12

รุ่นพี่ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้องชั้น 12 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กรกฎาคม 2564

Rambler : TFF Challenge 2021

ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่องสำหรับ “พี่บิวท์ – นายนิพิฐพนธ์ ทองพันธุ์” ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 และทีมเพื่อนภายใต้การดำเนินงานของ Rambler

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 มิถุนายน 2564

เส้นทางของ 3 สาวนักสร้างสรรค์

ชวนเปิดมุมมองสำหรับเด็กๆ ที่ชื่นชอบงานออกแบบและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนประสบการณ์ตรงขณะเรียนกับ 3 รุ่นพี่ศิษย์เก่า

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

11 มิถุนายน 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เมี่ยวบนเส้นทางหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

“เมี่ยว – นางสาวธัญธร โอฬารริกสุภัค” ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 พฤษภาคม 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : เรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) “เคนนี่ – นายรวิศุทธ์ จตุจินดา” ศึกษาต่อสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs) คณะสังคมศาสตร์ (Social Science) วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 พฤษภาคม 2564

เรื่องเล่าดีๆ พี่ชั้น 12 : เส้นทางที่เลือกเองของลูกตาล

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563) “ลูกตาล”–นางสาวพรรษชล โตนดแก้ว ตัดสินใจศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 เมษายน 2564

เรื่องดีๆ พี่ชั้น 12 : พี่เบสท์เรียนรู้เพื่อเข้าใจ

เรื่องดีๆ จากพี่ชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563)
“พี่เบสท์ – นายศักดิพัฒน์ พุทธิมา” ซึ่งได้ศึกษาต่อ คณะจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (นานาชาติ) JIPP จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 เมษายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2564
1 2 6