ส่วนสื่อสารองค์กร

16 สิงหาคม 2564

มามะ…มาประสานมือกัน

การเสวนาเพื่อช่วยให้รอยเชื่อมต่อ ระหว่างภาคฉันทะ กับวิริยะ ของเด็กๆ ช่วงชั้นอนุบาลมีความราบรื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 สิงหาคม 2564

ครบรอบ 18 ปีโรงเรียนเพลินพัฒนา

“วันที่อิฐก้อนแรกในมือของ ‘ผู้ก่อการดี’ ก่อกองขึ้นบนทุ่งโล่ง เพื่อวางรากฐานของโรงเรียนเพลินพัฒนา ทุกคนมีความฝัน และมีความหวังบนความเชื่อหลักชุดเดียวกัน คือเชื่อในคุณค่าของมนุษย์ทุกคน ว่าล้วนมีเมล็ดพันธ์ุนานาที่พร้อมงอกงามด้วยกันทั้งสิ้น…

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 พฤษภาคม 2564

พิธีล้างเท้าบิดามารดา ปีการศึกษา 2563

“พิธีล้างเท้าบิดา มารดา” พิธีที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่แฝงไว้ซึ่งความหมายดีๆ ซ่อนอยู่

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 เมษายน 2564

Gift for Giving #New normal

“Gift for giving” กิจกรรมที่เปิดพื้นที่สำหรับการฝึกฝนตนเองของเด็กๆช่วงชั้นที่ 2 ในคุณลักษณะหลายๆด้าน โดยเฉพาะการมีใจนึกถึงผู้อื่น เปิดจิตของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนมีความถนัดและความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มีนาคม 2564

นัดหมายประชุมสภาครอบครัวเพลินพัฒนา

“ชุมชนเพลินพัฒนา ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ชุมชนที่มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลางโดยมีบ้านและโรงเรียนคอยเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมทำงานด้วยกันอย่างใกล้ชิด

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มีนาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2564

ปัจฉิมนิเทศชั้น 12 (ปีการศึกษา 2563)

” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกคนที่ได้ฝ่าด่านชีวิตมาอีกด่าน และกำลังเตรียมตัวเข้าสู่ด่านชีวิตอีกด่านหนึ่งคือการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2564

A Day with A Dream

มหกรรมดนตรีฯ จัดโดยพี่ๆมัธยมชั้น 9 ปีนี้พบกับการจัดงานรูปแบบใหม่ Live streaming ผ่านเพจโรงเรียนเพลินพัฒนา

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 มีนาคม 2564

เทศกาลกีฬาแดงชาด 2563

จบลงไปแล้วสำหรับเทศกาลกีฬาแดงชาด 2563 ขอแสดงความยินดีกับ “หมู่มด” ได้รับถ้วยรางวัลประเภทกีฬายอดเยี่ยมในกิจกรรมกีฬาแดงชาดปีนี้

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 มีนาคม 2564

ทำอย่างไรให้เรียนรู้ (ที่บ้าน) ได้ผล – Parental Emotional Support

การเรียนรู้ในโรงเรียนมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นมานานกว่า 400 ปีแล้ว แต่การเรียนรู้ออนไลน์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เอง และสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 กุมภาพันธ์ 2564
1 2 4