ค่ายเติบโตได้เรียนรู้ ชั้น 7

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนขึ้นชั้น 8 ทีมคุณครูแนะแนวจึงจัด“ค่ายเติบโตได้เรียนรู้” โดยใช้เวลา 2 คืน 3 วัน (8 -10 มีนาคม 2566)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

ทางเลือกเพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เกือบทุกปีจึงมีนักเรียนในระดับมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับหลากหลายประเทศ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มิถุนายน 2565

PLEARN GOT TALENT SHOW GRADE7

PLEARN GOT TALENT SHOW พื้นที่ปลดปล่อยความสามารถที่หลากหลายกิจกรรมส่งท้ายก่อนจบชั้น 7 ที่สร้างความสุขให้ทั้งครูและนักเรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2565

เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ปอม รุ่น 6

ขอแบ่งปันเรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “ปอม – นายศาสวัต อินทกุล” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 “ปอม” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564

Plearn Got Talent

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ของพี่ๆ ชั้น 8 ที่เริ่มขึ้นจากการที่ทีมครูประจำชั้น 8 เห็นว่านักเรียนหลายๆ คนมีทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 พฤศจิกายน 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563

Self – Esteem : แนะแนวมัธยม

การสร้าง Self – esteem ในวัยรุ่นเป็นโจทย์ที่ช่วงชั้นมัธยมให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการมี Self- esteem

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 กรกฎาคม 2563