เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ปอม รุ่น 6

ขอแบ่งปันเรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “ปอม – นายศาสวัต อินทกุล” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 “ปอม” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 กุมภาพันธ์ 2564

Plearn Got Talent

กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ของพี่ๆ ชั้น 8 ที่เริ่มขึ้นจากการที่ทีมครูประจำชั้น 8 เห็นว่านักเรียนหลายๆ คนมีทักษะ ความสามารถที่หลากหลาย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 พฤศจิกายน 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

19 สิงหาคม 2563

Self – Esteem : แนะแนวมัธยม

การสร้าง Self – esteem ในวัยรุ่นเป็นโจทย์ที่ช่วงชั้นมัธยมให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการมี Self- esteem

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กรกฎาคม 2563