Digital Arts ชั้น 9

หากมองในมุมศิษย์เก่าการที่ได้มาสอนรุ่นน้องที่เป็นรุ่นเลขหลักสิบ ซึ่งห่างจากรุ่นมิลค์ที่เป็นเลขหลักหน่วยพอสมควรเลยค่ะ เป็นความรู้สึกที่พี่มองดูการเติบโตของน้องอย่างห่วงใย และบทบาทครูที่พร้อมให้การสนับสนุนค่ะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

Design Thinking G.7

หน่วยวิชาการงานอาชีพมัธยมในภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น 7 ได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และหลักการออกแบบสินค้า และบริการโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centered Design)

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 กุมภาพันธ์ 2564

เพลง “ใจบาง” โดยนักเรียนชั้น 10 โรงเรียนเพลินพัฒนา

ชวนฟังเพลง “ใจบาง” 💗 ผลงานเพลงของนักเรียนชั้น 10 โรงเรียนเพลินพัฒนา เพลงเพราะฟังสบายๆ ที่เข้ากับอากาศเย็นๆ แบบนี้เลยค่ะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

14 มกราคม 2564

การออกแบบเครื่องประดับ ม.ปลาย

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่เวทีประกวด “Thailand New Gen Inventors Award 2021” (I-New Gen Award 2021) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เเละนวัตกรรม

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 ธันวาคม 2563

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฐาน 3D

ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทสำคัญมากในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ หรือภาพ 3D ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ อนิเมชั่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โรงเรียนเพลินพัฒนา

22 กันยายน 2563

Young Prototype You Market

“Young Prototype You Market ตลาดยังโปรโตไทป์อยู่” ที่ BASE Playhouse ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย Summer School ร่วมกับ BASE Playhouse

โรงเรียนเพลินพัฒนา

22 กันยายน 2563

วันครู 2563

งาน “วันครู” เมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียน ฝ่ายมัธยม ได้รับโอกาสจากคุรุสภาให้ไปจัดนิทรรศการเรื่อง PBL & Design Thinking

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 มกราคม 2563

PBL: Decorating Ideas

ชวนให้ผู้เข้าชมบูธได้หยุดพินิจสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นด้วยความผ่อนคลาย “พวกเราชอบศิลปะเหมือนกันค่ะ จึงมีความคิดที่จะออกแบบและประดิษฐ์ของแต่งบ้าน

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

16 กันยายน 2559