รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563

Young Prototype You Market

“Young Prototype You Market ตลาดยังโปรโตไทป์อยู่” ที่ BASE Playhouse ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย Summer School ร่วมกับ BASE Playhouse

โรงเรียนเพลินพัฒนา

22 กันยายน 2563