Open House ESL

เปิดบ้านเสวนา สนทนาภาษาอังกฤษ Open House ESL
ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคมที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและช่วงชั้นมัธยมได้จัดกิจกรรม “Open House ESL” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้น 6 ได้เข้าร่วมพบปะ พูดคุยและทำความเข้าใจเบื้องต้น

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

9 กรกฎาคม 2562