ห้ อ ง พั ก ใ จ ค รู

การเสวนา เรื่อง
ห้ อ ง พั ก (ใจ) ค รู : เสริมพลังใจ ครู-นักเรียน รั บ มื อ ค ว า ม เ ค รี ย ด จากการเรียนรู้ออนไลน์ ยุค COVID-19

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 สิงหาคม 2564

“Homeroom On site & Online

ขอเเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ของทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา ร่วมจัดหลักสูตร เรื่อง “Homeroom On site & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา”

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

วิทยาศาสตร์ ชั้น 7

“ครูคะ นิวเคลียสมันกลมเหมือนไข่ต้มไหมคะ”

ในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ที่กำลังเรียนถึงรูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ นักเรียนหลายๆคนเกิดความสงสัยกับรูปร่างของออร์แกเนลล์*ภายในเซลล์ ว่ามันจะเหมือนกับสิ่งของที่เราเห็นอยู่ทุกวันกันหรือไม่ ?

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 สิงหาคม 2564

Digital Arts ชั้น 9

หากมองในมุมศิษย์เก่าการที่ได้มาสอนรุ่นน้องที่เป็นรุ่นเลขหลักสิบ ซึ่งห่างจากรุ่นมิลค์ที่เป็นเลขหลักหน่วยพอสมควรเลยค่ะ เป็นความรู้สึกที่พี่มองดูการเติบโตของน้องอย่างห่วงใย และบทบาทครูที่พร้อมให้การสนับสนุนค่ะ

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

Science Learning Designer รางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง โครงการ “วิทย์ยายุทธ

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูภิญญาพัชร์ วัชรพันธ์โสภณ” คุณครูฝ่ายมัธยม กับรางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง โครงการ “วิทย์ยายุทธ”

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 สิงหาคม 2564

เรื่องเล่าจากร่างกาย ชั้น 9

คุณครูชวนเด็กๆ สะท้อนความรู้สึกนึกคิดในบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ช่วยให้คุณครูมองเห็นความรู้สึกภายในของเด็กๆอีกด้านหนึ่ง เมื่อกายพร้อม ใจพร้อม การจะชวนทำเรื่องยาก และท้าทาย ก็จะเป็นเรื่องสนุก

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 กรกฎาคม 2564

พี่ศิษย์เก่าพบน้องชั้น 12

รุ่นพี่ศิษย์เก่าพบปะรุ่นน้องชั้น 12 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ ของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กรกฎาคม 2564

เรียนรู้จากเหตุการณ์ :ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว

“เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว” ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาชวนนักเรียนชั้น 9 พูดคุย โดยให้นักเรียนและคุณครูร่วมกันสะท้อน ผ่าน Padlet ช่วยเปิดมุมมองให้นักเรียนได้เห็นปัญหาในมิติต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

6 กรกฎาคม 2564

รวมพลังสร้างการเรียนรู้ครูมัธยม

เรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 9 ผ่านการรวมพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 มิถุนายน 2564
1 2 8