ต้อนรับน้องชั้น 7 ปีการศึกษา 2556

6 ปีต่อจากนี้ของน้องชั้น 7 จะไม่ขาดความอบอุ่น เพราะพี่ๆ มัธยมทุกคนยินดีต้อนรับน้องๆ ในพิธี คล้องป้ายชื่อ ในปี 2566 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2566

เช้าแรกฉันทะ 2566

“ฉันทะ” ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ การปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย : สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ สุขภาพใจ กาย สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

เชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ๒๐ ปี เพลินพัฒนา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญชาวเพลินพัฒนา (ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรรวมทั้งศิษย์เก่า) ส่งภาพถ่ายเพื่อร่วมกัน “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

ค่ายเติบโตได้เรียนรู้ ชั้น 7

เพื่อเตรียมพร้อมก่อนขึ้นชั้น 8 ทีมคุณครูแนะแนวจึงจัด“ค่ายเติบโตได้เรียนรู้” โดยใช้เวลา 2 คืน 3 วัน (8 -10 มีนาคม 2566)

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม 2566

กิจกรรมประกวด “นิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่มัธยมกับน้องอนุบาล ประถม ผ่านหนังสือนิทาน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงเกิดการประกวดแต่งนิทานแสนดีจากพี่สู่น้องขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในปี 2565 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2565

เนื่องใน “วันมาฆบูชา” ที่จะถึงในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง วันนี้ (3 มีนาคม 2566) จึงมีกิจกรรมเทศนาธรรมเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

พื้นที่ว่างแห่งความสุข PPTN14

บรรยากาศก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศวันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น น้องๆ ออกมายืนต้อนรับพี่ๆ PPTN 14

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

PBL Exhibition จิตตะ-วิมังสา 2565

การทำงาน PBL ครั้งนี้มีระยะเวลาทำงาน 17 สัปดาห์ตลอดภาคเรียนจิตตะ และวิมังสา โดยนักเรียนตั้งโจทย์จากชีวิตจริงและหาคำตอบด้วยตัวเองผ่านกระบวนการ Design Thinking

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2566

Public Speaking สกิลสำคัญสำหรับอนาคต

Public Speaking คือทักษะสำคัญที่แม้แต่ผู้บริหารยังต้องเรียนรู้เพิ่ม แต่ในวันนี้เป็นโอกาสดีของนักเรียนชั้น 10 และ 11 ที่ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามต่อไป คือการนำเสนอ PBL

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

7 มีนาคม 2566

ฝึกทักษะการทำงานผ่าน “ละคร”

กวีคีตะละคร คือละครหลายรสของนักเรียนชั้น 8 ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ออกแบบการแสดงในแบบของตนเองเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2566
1 2 14