A Day with A Dream

มหกรรมดนตรีฯ จัดโดยพี่ๆมัธยมชั้น 9 ปีนี้พบกับการจัดงานรูปแบบใหม่ Live streaming ผ่านเพจโรงเรียนเพลินพัฒนา

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 มีนาคม 2564

เทศกาลกีฬาแดงชาด 2563

จบลงไปแล้วสำหรับเทศกาลกีฬาแดงชาด 2563 ขอแสดงความยินดีกับ “หมู่มด” ได้รับถ้วยรางวัลประเภทกีฬายอดเยี่ยมในกิจกรรมกีฬาแดงชาดปีนี้

ส่วนสื่อสารองค์กร

2 มีนาคม 2564

การนำเสนอ PBL- Problem based learning

การนำเสนอโครงงาน Problem – Based Learning
Oral Presentation 2020 ภาคเรียนจิตตะ-วิมังสา
โดย นักเรียนชั้น 7- 11

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา ปอม รุ่น 6

ขอแบ่งปันเรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา “ปอม – นายศาสวัต อินทกุล” ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 “ปอม” จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก ม.ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ส่วนสื่อสารองค์กร

18 กุมภาพันธ์ 2564

P B L : Problem based learning 2021

พื้นที่การนำเสนอเพื่อนำพานักเรียนระดับมัธยมค้นหาตัวตน ค้นพบความชอบ ผ่านการทำโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 กุมภาพันธ์ 2564

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น 12 ปีการศึกษา 2563 กับผลศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 2564 ปีนี้ยังมีอีกหลากหลายคณะ สาขาที่พี่ๆ ชั้น 12 รอยื่นคะแนนและรอสอบ ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในคณะ สาขาที่ตนเองสนใจ

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 กุมภาพันธ์ 2564

Design Thinking G.7

หน่วยวิชาการงานอาชีพมัธยมในภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น 7 ได้เรียนรู้พื้นฐานกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และหลักการออกแบบสินค้า และบริการโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-centered Design)

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 กุมภาพันธ์ 2564

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศเปิดให้มาโรงเรียนวันแรก (1 ก.พ. 64) วันนี้ โรงเรียนยังคงเคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และยังคงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

มาตรการในการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564 ฝ่ายมัธยม

มาตรการในการจัดการเรียนรู้และการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์2564ช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

Home room : HBLC มัธยม

อุ่นเครื่องเบาๆ กับเกมส์ลับสมอง กิจกรรมสร้างสายสัมพันธ์ และอีกหลายกิจกรรมสนุกๆใน “ช่วงเวลาโฮมรูม” แบบพี่มัธยม การเรียนรู้ HBLC ที่นักเรียนและครูต่างก็ไม่ได้พบหน้ากัน

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564
1 2 5