HBLC ชช.2 : เห็นตัวตน ค้นตัวเอง

ในช่วง 6 สัปดาห์ต่อจากนี้การเรียนรู้ HBLC ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ มีความสนุก ท้าทายให้เด็กๆ ได้ทดลอง ได้คิดได้ทำไปบนสถานการณ์โควิด 19

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

15 พฤษภาคม 2563

ร้อยอาชีพสู่ฝันครั้งที่ 11

สำหรับช่วงวัยนี้การพาเปิดประสบการณ์ ออกท่องเที่ยวโลกกว้าง หรือให้โอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายโดยไม่เคี่ยวเข็ญ ไม่มุ่งหวังความเป็นเลิศ

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

27 สิงหาคม 2562