ละครสอนใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เรื่องราวของ “พระสังข์” ถูกหยิบยกขึ้นมาทำเป็นละครสอนใจให้กับเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ในเช้าแรกของสัปดาห์ แต่ในครั้งนี้เป็นพระสังข์ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความร่วมสมัยกับเด็กๆ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 สิงหาคม 2565

รื่นรมย์ขนมไทย : แสนภาษาชั้น 5

“รื่นรมย์ขนมไทย” การเรียนรู้หน่วยวิชาแสนภาษา ชั้น 5 ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยเพื่อเปิดผัสสะ เปิดใจ ให้เด็กๆ ได้ค้นพบโลกภายในของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

1 ธันวาคม 2563

HBLC ชช.2 : เห็นตัวตน ค้นตัวเอง

ในช่วง 6 สัปดาห์ต่อจากนี้การเรียนรู้ HBLC ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กำลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ มีความสนุก ท้าทายให้เด็กๆ ได้ทดลอง ได้คิดได้ทำไปบนสถานการณ์โควิด 19

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

15 พฤษภาคม 2563

Here is my life

“มีพอ” คว้ารางวัล “ยอดเยี่ยม” ในการประกวดผลงานภาพวาดประกอบคำบรรยายของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 -12 ปี จากทั่วประเทศจำนวนคนละ 5 ภาพ ในหัวข้อ “นี่คือชีวิตของฉัน” Here is my life

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

11 กุมภาพันธ์ 2563