ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2565

เรียนรู้การเกิด “ลม” ผ่านการทดลอง

เรียนรู้การเกิด “ลม” ผ่านการทดลอง
การเรียนรู้ของ “พี่ชั้น 6” ที่สร้างขึ้นจากตัวผู้เรียน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2565

“การทำวิจัย” ของเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ประจำภาคเรียนวิมังสา

ในการทำวิจัยสิ่งที่คุณครูให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเรียนรู้คือการ “สะท้อนตน” เพื่อให้งานวิจัยของเด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพิเศษชั้น 6

“บ้านขุนสมุทรจีน …แผ่นดินที่หายไป” กิจกรรมพิเศษของเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ และมีคุณครูอยู่ประจำฐานชวนคิด ชวนคุย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 ธันวาคม 2563

เรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการทำไข่เจียวฟู

จากภาคเรียนวิริยะถึงภาคเรียนจิตตะ คุณครูหน่วยวิชาประยุกต์ฯ ซึ่งได้มารับบทบาทสอนกระบวนการทำวิจัยในปีการศึกษานี้ ได้เกิดโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้งานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และเรื่องยาก

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

7 กันยายน 2563