HBLC : กลโคลงประดิดเดกเหล้น

ครูกิ๊ก – นินฤนาท นาคบุญช่วย ชวนเด็กๆเรียนรู้ “อาหารไทยริมทาง” ที่มีทั้งคาวหวาน มากมายหลายชนิดให้เลือกชิม ไม่ว่าจะไปที่ไหนอาหารไทยแสนอร่อยก็หาทานได้ง่าย

ส่วนสื่อสารองค์กร

21 มกราคม 2564

รื่นรมย์ขนมไทย : แสนภาษาชั้น 5

“รื่นรมย์ขนมไทย” การเรียนรู้หน่วยวิชาแสนภาษา ชั้น 5 ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยเพื่อเปิดผัสสะ เปิดใจ ให้เด็กๆ ได้ค้นพบโลกภายในของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ธันวาคม 2563

ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

12 พฤศจิกายน 2563

สัมผัสจิตวิญญาณบรรพบุรุษไทย

หน่วยวิชาที่เด็ก ๆ แต่ละรุ่น ได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์ ในการสัมผัสกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้นานารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 ตุลาคม 2563

จดหมายข่าว “บ้านฉัน”

ภาษาและลีลาการเขียน “จดหมายข่าวบ้านฉัน” ที่เด็กๆ ชั้น 6 ได้ฝึกฝนในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย นอกจากทักษะภาษา การลำดับเรื่องราวที่เด็กๆ ได้เรียนรู้

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

13 สิงหาคม 2563

Here is my life

“มีพอ” คว้ารางวัล “ยอดเยี่ยม” ในการประกวดผลงานภาพวาดประกอบคำบรรยายของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 -12 ปี จากทั่วประเทศจำนวนคนละ 5 ภาพ ในหัวข้อ “นี่คือชีวิตของฉัน” Here is my life

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

11 กุมภาพันธ์ 2563

คำหวาน

ภาคเรียนฉันทะ วิชาภูมิปัญญาภาษาไทยระดับชั้น ๕ พานักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทยพร้อมกับภูมิปัญญาขนมไทยผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

26 มิถุนายน 2562