ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ

ภาคสนามชั้น 6 เยือนถิ่น สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ำ การทำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : คืนแผ่นดินบ้านขุนสมุทรจีน

ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ พื้นที่ภาคสนาม ชั้น 6 ในภาควิริยะ 2565 นี้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อการกัดเซาะชายฝั่ง

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

12 ตุลาคม 2565

“ขั้นนำ” วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ชั้น 5

พาไปชมกระบวนการเรียนรู้ในขั้นแรกที่เรียกว่า “ขั้นนำ” เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการตั้งคำถามชวนคิด กระตุ้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

8 กรกฎาคม 2564

“การทำวิจัย” ของเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ประจำภาคเรียนวิมังสา

ในการทำวิจัยสิ่งที่คุณครูให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเรียนรู้คือการ “สะท้อนตน” เพื่อให้งานวิจัยของเด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมพิเศษชั้น 6

“บ้านขุนสมุทรจีน …แผ่นดินที่หายไป” กิจกรรมพิเศษของเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ และมีคุณครูอยู่ประจำฐานชวนคิด ชวนคุย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

22 ธันวาคม 2563