“พระอภัยมณี” ละครสอนใจ สะท้อนความสำคัญของคำว่า “ครอบครัว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ได้ใช้เวลาช่วงบ่ายก่อนกลับบ้านในการรับชมการแสดงละครเรื่อง “พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร” จากคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา โดยการเข้าชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานดนตรีชีวิต

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 ธันวาคม 2565

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2563