บทเพลงยิ้มสู้

บทเพลงยิ้มสู้
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ขับร้อง/บรรเลง: นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเพลินพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

14 ธันวาคม 2563