วิ่งเพื่อให้

เหนื่อยก็พัก หายเหนื่อยก็วิ่งต่อ …
กิจกรรมยามเช้าของพี่ประถมปลายที่ใช้เวลาสั้นๆ ก่อนเข้าเรียนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่สร้างพลังใจด้วยการมอบพลังกายเพื่อผู้อื่น

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 มิถุนายน 2565

ธรรมะยามเช้า

ต้อนรับเช้าวันใหม่กับธรรมยามเช้าจากพระมหาเจริญชัยจากวัดอมรินทราวาสพาเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ทบทวนความเข้าใจหลักธรรมเรื่อง “อิทธิบาท 4”

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 มีนาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 มิถุนายน 2563