การงานเพื่อชีวิต : ช่วงชั้นที่ 2

“เราจะทำอะไรเพื่อกลับคืนสังคม และพื้นที่ที่เราอยู่”
การลงแรงกำลังเพื่อดำรงชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสู่การช่วยเหลือผู้อื่น

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

31 สิงหาคม 2565

เรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการทำไข่เจียวฟู

จากภาคเรียนวิริยะถึงภาคเรียนจิตตะ คุณครูหน่วยวิชาประยุกต์ฯ ซึ่งได้มารับบทบาทสอนกระบวนการทำวิจัยในปีการศึกษานี้ ได้เกิดโจทย์ว่า จะทำอย่างไรให้งานวิจัยซึ่งเป็นเรื่องใหม่ และเรื่องยาก

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

7 กันยายน 2563