ภาคสนามชั้น 6 : ล่องน้ำแม่กลอง ท่องสวนอัมพวา

เปิดประสบการณ์ใหม่ในการออกภาคสนามของนักเรียนชั้น 6 ภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่าน ZOOM

ส่วนสื่อสารองค์กร

23 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 5 : ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

ภาคสนามชั้น 5 ในภาควิมังสา ปีการศึกษา 2564 กับแนวคิดระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงงานบูรณาการฐานวิจัย

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 มีนาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 ป่าชุมชนป่าคือชีวิต

คุณครูได้หยิบยกชุมชนบ้านห้วยสะพาน และป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะท้อนความเข้มแข็งในด้านการดำรงชีวิตแบบองค์รวม

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2565