ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ประถมปลาย : วิจัยพาเพลิน

“วิกฤตโควิด” กลายเป็น “โอกาส” ในการเติมพลังการเรียนรู้และการกำกับตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค”

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563