วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม วิว ช.4/4

ชื่นใจได้เรียนรู้ ภาควิริยะ 2564 ของ ด.ญ.วิรดา พรรณหนอง (วิว) ชั้น 4/4 กับการนำเสนองานวิจัยที่ได้สืบค้นและศึกษาข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

ส่วนสื่อสารองค์กร

7 ตุลาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5 ภายใต้แนวคิด : เราจะสร้างวิธีการและนวัตกรรมในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยั่งยืน

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 ภาคเรียนฉันทะ 2564

การวิเคราะห์ปัญหาการทำฟาร์มหอยแมลงภู่แบบปักไม้มากเกินไปบริเวณปากแม่น้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ของนักเรียนชั้น 4

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ประถมปลาย : วิจัยพาเพลิน

“วิกฤตโควิด” กลายเป็น “โอกาส” ในการเติมพลังการเรียนรู้และการกำกับตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 มีนาคม 2564

ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค”

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563