“ขั้นนำ” วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ชั้น 5

พาไปชมกระบวนการเรียนรู้ในขั้นแรกที่เรียกว่า “ขั้นนำ” เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการตั้งคำถามชวนคิด กระตุ้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 กรกฎาคม 2564

รวมพลังสร้างการเรียนรู้ครูมัธยม

เรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 9 ผ่านการรวมพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 มิถุนายน 2564

ชื่นชม “น้องแทนย่า ชั้น 8”

“น้องแทนย่า” ด.ญ.ขอขวัญ สุธาสุทธิ์ ชั้น 8/3 ใช้ความสามารถในการวาดรูปเพื่อหารายได้ร่วมบริจาคในสถานการณ์โควิดกับหน่วยงานต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

วรรณกรรมเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว : เปลี่ยนนิสัยเด็ก

ครูสอนวรรณกรรม “เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว” ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เด็กรู้จักเนื้อหาของวรรณกรรมเพียง 1 เรื่องเท่านั้น แต่เรียนรู้เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องไปสู่การลงมือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน ถ้าการเรียนรู้อยู่เพียงระดับการรู้คิด รู้ท่อง หรือรู้จำนำมาทำข้อสอบ ยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 เมษายน 2564

เตรียมพร้อมชั้น 6 ขึ้นชั้น 7

ฝ่ายมัธยมเตรียมพร้อมรับช่วงต่อนักเรียนชั้น 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2563 เพื่อก้าวไปสู่ระดับมัธยมปีการศึกษา 2564 โดยมีทีมคุณครูจากฝ่ายมัธยมร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ชั้นเรียนทั้งรูปแบบ online ตั้งแต่ช่วง HBLC และ onsite ระหว่างภาคจิตตะ – วิมังสา

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 เมษายน 2564

Gift for Giving #New normal

“Gift for giving” กิจกรรมที่เปิดพื้นที่สำหรับการฝึกฝนตนเองของเด็กๆช่วงชั้นที่ 2 ในคุณลักษณะหลายๆด้าน โดยเฉพาะการมีใจนึกถึงผู้อื่น เปิดจิตของการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังเป็นพื้นที่ให้นักเรียนมีความถนัดและความสามารถพิเศษได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มีนาคม 2564

ชื่นใจ..ได้เรียนรู้ประถมปลาย : วิจัยพาเพลิน

“วิกฤตโควิด” กลายเป็น “โอกาส” ในการเติมพลังการเรียนรู้และการกำกับตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่นักเรียนแต่ละคนตั้งไว้

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 มีนาคม 2564

ธรรมะยามเช้า

ต้อนรับเช้าวันใหม่กับธรรมยามเช้าจากพระมหาเจริญชัยจากวัดอมรินทราวาสพาเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ทบทวนความเข้าใจหลักธรรมเรื่อง “อิทธิบาท 4”

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 มีนาคม 2564

“การทำวิจัย” ของเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ประจำภาคเรียนวิมังสา

ในการทำวิจัยสิ่งที่คุณครูให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากระบวนการเรียนรู้คือการ “สะท้อนตน” เพื่อให้งานวิจัยของเด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 กุมภาพันธ์ 2564
1 2 4