การงานเพื่อชีวิตประถม ฉันทะ 2566

สร้างประสบการณ์ผ่าน “การงานเพื่อชีวิต” กิจกรรมการเรียนรู้ของช่วงชั้น 1-2 ที่จัดเวลาตลอดช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนกลุ่มการงานตามความสนใจ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็น

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2566

เช้าแรกฉันทะ 2566

“ฉันทะ” ภาคเรียนแห่งศรัทธา การซึมซับ การปลูกฝังคุณสมบัติสำคัญ การเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย : สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ สุขภาพใจ กาย สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

เชิญร่วมกิจกรรม “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา” ๒๐ ปี เพลินพัฒนา

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี โรงเรียนเพลินพัฒนา ขอเชิญชาวเพลินพัฒนา (ผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรรวมทั้งศิษย์เก่า) ส่งภาพถ่ายเพื่อร่วมกัน “ร้อยเรียงรูป… เล่าเรื่องราว… โรงเรียนเรา”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดี “คุณครูหวาน” ได้รับรางวัลทรงเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูหวาน – อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๖”

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ช่วงชั้น 2 : ภาคเรียนวิมังสา 2565

ชื่นใจได้เรียนรู้ ช่วงชั้น 2 ภาคเรียนวิมังสา เป็นการเรียนรุ้บูรณาการ เชิงครงงานฐานวิจัยที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน ทั้ง ปุจฉา – ทำนาย – ทดสอบ – ทบทวน

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2566

รักบี้กระชับมิตร : เพลินพัฒนา พบ วิถีธรรม

การแข่งขันรักบี้กระชับมิตร ระหว่าง รร.เพลินพัฒนา และ รร.วิถีธรรม รุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี ประเภทชาย หญิง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาหนองหญ้าไซ จ. สกลนคร

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2566

Gift for Giving ครั้งที่ 23

Gift for giving กิจกรรมดีๆ ที่ช่วงชั้นที่ 2 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งที่ 23 (3 มีนาคม 2566) ปีนี้กิจกรรมมีแนวคิดเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 4 : บ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี

ภาคสนาม ชั้น 4 การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่พาเด็กๆไปสัมผัสชีวิต ธรรมชาติ วิถีความเป็นอยู่ ความเอื้ออาทรของผู้คนในชุมชน ภาพของชุมชนเมืองที่เด็กๆคุ้นเคยฉายชัดในความต่างเมื่อเด็กๆได้ไปสัมผัสชีวิตชนบทที่บ้านห้วยสะพาน จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

กิจกรรมประกวด “นิทานแสนดีจากพี่สู่น้อง” ครั้งที่ 1

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่มัธยมกับน้องอนุบาล ประถม ผ่านหนังสือนิทาน และสร้างนิสัยรักการอ่าน จึงเกิดการประกวดแต่งนิทานแสนดีจากพี่สู่น้องขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในปี 2565 นี้

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

13 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์

ในภาคเรียนวิมังสา ปีการศึกษา 2565 เด็กๆ ชั้น 6 ได้ลงพื้นที่ จ. สมุทรสงครามเพื่อซึมซับและเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ทางภูมิสังคม-วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566

ภาคสนามชั้น 2 : เรียนรู้วิถีแพทย์แผนไทย ปรับสมดุลธาตุเจ้าเรือน

เด็กๆ ชั้น 2 ได้มาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร และ สมดุลธาตุเจ้าเรือน ร่วมกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

10 มีนาคม 2566
1 2 10