ส่วนสื่อสารองค์กร

18 มกราคม 2566

เชิญร่วมเสวนา Mind the GAP! Talk

สภาครอบครัวฯ ร่วมกับโรงเรียนเพลินพัฒนาขอเชิญผู้ปกครอง คุณครู และผู้สนใจ ร่วมวง Mind The GAP Talk ผ่าน zoom

ส่วนสื่อสารองค์กร

9 มกราคม 2566

สุขจากการให้

ช่วงชั้นอนุบาล และ ช่วงชั้นที่ 1-2 หน่วยวิชา ESL ได้ทำการบริจาคสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ให้แก่โรงเรียนในต่างจัดหวัด และ สถานสงเคราะห์ในประเทศ

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มกราคม 2566

งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ภาคเรียนจิตตะ ช่วงชั้นที่ 1

งานชื่นใจ…ได้เรียนรู้ (เผยตน) ช่วงชั้น ที่ 1 (ชั้น 1-3 )ในภาคเรียนจิตตะนี้ คือกิจกรรมที่นำพาเด็กๆ ให้มองย้อนสะท้อนตน ผ่านการทำโครงงานวิจัยประจำภาคเรียนโดยบูรณาการหน่วยวิชามานุษกับโลกและวิจัยเข้าด้วยกัน แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มกราคม 2566

Christmas Day 2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ช่วงชั้นประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้แก่เด็กๆ ภายใต้การนำของเหล่าคุณครู ESL ที่นำความสนุกพร้อมภาษาอังกฤษ และของรางวัลมามอบให้อย่างมากมาย

ส่วนสื่อสารองค์กร

4 มกราคม 2566

“พระอภัยมณี” ละครสอนใจ สะท้อนความสำคัญของคำว่า “ครอบครัว”

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ได้ใช้เวลาช่วงบ่ายก่อนกลับบ้านในการรับชมการแสดงละครเรื่อง “พระอภัยมณี หนีนางผีเสื้อสมุทร” จากคณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา โดยการเข้าชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงงานดนตรีชีวิต

ส่วนสื่อสารองค์กร

26 ธันวาคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 ธันวาคม 2565

ร่วมยินดีกับ “คุณครูหวาน” ตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูหวาน” อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ จากมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 4 : นี่หรือ คือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน

“โอ้โฮนี่หรือกรุงเทพฯ เมืองในฝัน ” ภาคสนามชั้น 4 ภาคเรียนจิตตะ 2565 นักเรียนได้ออกไปเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างที่พบได้ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร

ส่วนสื่อสารองค์กร

16 ธันวาคม 2565

เทศกาลสัปดาห์รักการอ่าน & Book for gift

ช่วงชั้นอนุบาลร่วมกับห้องสมุดกลาง ขอเชิญผู้ปกครองเพลินพัฒนาร่วมกิจกรรม เทศกาลสัปดาห์รักการอ่าน & Book for gift
13-16 ธันวาคม 2565

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 ธันวาคม 2565

ภาคสนามชั้น 6 : สมุทรสงคราม เมืองสามน้ำ

ภาคสนามชั้น 6 เยือนถิ่น สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบชุมชนริมน้ำ การทำเกษตรกรรม การประมงพื้นบ้าน

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 ธันวาคม 2565

ละครสอนใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเอง

เรื่องราวของ “พระสังข์” ถูกหยิบยกขึ้นมาทำเป็นละครสอนใจให้กับเด็กๆ ช่วงชั้นที่ 2 ในเช้าแรกของสัปดาห์ แต่ในครั้งนี้เป็นพระสังข์ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีความร่วมสมัยกับเด็กๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

24 พฤศจิกายน 2565
1 2 8