เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564

บรรยากาศเปิดให้มาโรงเรียนวันแรก (1 ก.พ. 64) วันนี้ โรงเรียนยังคงเคร่งครัดกับมาตรการความปลอดภัยก่อนเข้าพื้นที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และยังคงติดตั้งเจลแอลกอฮอล์กระจายตามจุดต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

31 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

29 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

27 มกราคม 2564

HBLC : กลโคลงประดิดเดกเหล้น

ครูกิ๊ก – นินฤนาท นาคบุญช่วย ชวนเด็กๆเรียนรู้ “อาหารไทยริมทาง” ที่มีทั้งคาวหวาน มากมายหลายชนิดให้เลือกชิม ไม่ว่าจะไปที่ไหนอาหารไทยแสนอร่อยก็หาทานได้ง่าย

ส่วนสื่อสารองค์กร

21 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

12 มกราคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

28 ธันวาคม 2563

กิจกรรมพิเศษชั้น 6

“บ้านขุนสมุทรจีน …แผ่นดินที่หายไป” กิจกรรมพิเศษของเด็กๆ ชั้น 6 เมื่อ 17 ธันวาคม 2563 ถูกจัดขึ้นภายในโรงเรียนโดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ และมีคุณครูอยู่ประจำฐานชวนคิด ชวนคุย

ส่วนสื่อสารองค์กร

22 ธันวาคม 2563

“เรียนรู้เรื่องดิน” ห้องเรียนธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาชั้น 5

“เรียนรู้เรื่องดิน” ห้องเรียนธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาชั้น 5
ดินที่สมบูรณ์ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง …

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

16 ธันวาคม 2563

บทเพลงยิ้มสู้

บทเพลงยิ้มสู้
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ขับร้อง/บรรเลง: นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเพลินพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

14 ธันวาคม 2563

เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 เข้าร่วมทดสอบ Suken

เชิญชวนนักเรียน ชั้น 2 -12 โรงเรียนเพลินพัฒนาเข้าร่วมทดสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์โดยใช้ข้อสอบ SUKEN (Sugaku Kentei) จากประเทศญี่ปุ่น

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

7 ธันวาคม 2563

รื่นรมย์ขนมไทย : แสนภาษาชั้น 5

“รื่นรมย์ขนมไทย” การเรียนรู้หน่วยวิชาแสนภาษา ชั้น 5 ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยเพื่อเปิดผัสสะ เปิดใจ ให้เด็กๆ ได้ค้นพบโลกภายในของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ธันวาคม 2563
1 2 3