ความเพียรของ “ครูนัท”

ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปในรั้วเพลินพัฒนาสิ่งหนึ่งที่สัมผัสและรับรู้ได้คือความมุ่งมั่น ตั้งใจของคุณครูที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

12 พฤศจิกายน 2563

ชื่นใจได้…เรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 ภาคเรียนวิริยะ 2563

ธีมงานชื่นใจได้เรียนรู้ช่วงชั้นที่ 2 ในภาคเรียนวิริยะ 2563 นี้ คุณครูมีโจทย์ให้เด็กๆ “ถอดการเรียนรู้ของตนเองผ่านโครงงานวิจัยประจำภาค”

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

31 ตุลาคม 2563

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

10 ตุลาคม 2563

สัมผัสจิตวิญญาณบรรพบุรุษไทย

หน่วยวิชาที่เด็ก ๆ แต่ละรุ่น ได้มีโอกาสผ่านประสบการณ์ ในการสัมผัสกับจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไทย ด้วยกิจกรรมเรียนรู้นานารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

6 ตุลาคม 2563

คำหวาน

ภาคเรียนฉันทะ วิชาภูมิปัญญาภาษาไทยระดับชั้น ๕ พานักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญาภาษาไทยพร้อมกับภูมิปัญญาขนมไทยผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

รวิพรรณ พึ่งคล้ำ

26 มิถุนายน 2562