เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM

เตรียมความพร้อมก่อนรับวัคซีน SINOPHARM
สำหรับนักเรียนเพลินพัฒนา อายุ 10 – 18 ปี
รับวัคซีนวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

1 ตุลาคม 2564

จดหมายจากปลายเท้า

3 นาทีของการรับชม เด็กๆ ตั้งใจฟังอย่างนิ่งเงียบ เรื่องราวอันทรงพลังนี้ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวความรู้สึกให้เด็กๆ ค่อยๆมองปัญหาของตัวเองเล็กลง

ส่วนสื่อสารองค์กร

25 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 5 ภายใต้แนวคิด : เราจะสร้างวิธีการและนวัตกรรมในการปรับปรุงบำรุงดินอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยั่งยืน

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ชื่นใจ…ได้เรียนรู้ ชั้น 4 ภาคเรียนฉันทะ 2564

การวิเคราะห์ปัญหาการทำฟาร์มหอยแมลงภู่แบบปักไม้มากเกินไปบริเวณปากแม่น้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ของนักเรียนชั้น 4

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 สิงหาคม 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

3 สิงหาคม 2564

“ขั้นนำ” วิชาธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยา ชั้น 5

พาไปชมกระบวนการเรียนรู้ในขั้นแรกที่เรียกว่า “ขั้นนำ” เพื่อให้เห็นบรรยากาศของการตั้งคำถามชวนคิด กระตุ้นให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการหาคำตอบ

ส่วนสื่อสารองค์กร

8 กรกฎาคม 2564

รวมพลังสร้างการเรียนรู้ครูมัธยม

เรียนรู้รายวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น 9 ผ่านการรวมพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 มิถุนายน 2564

ชื่นชม “น้องแทนย่า ชั้น 8”

“น้องแทนย่า” ด.ญ.ขอขวัญ สุธาสุทธิ์ ชั้น 8/3 ใช้ความสามารถในการวาดรูปเพื่อหารายได้ร่วมบริจาคในสถานการณ์โควิดกับหน่วยงานต่างๆ

ส่วนสื่อสารองค์กร

17 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

15 มิถุนายน 2564

ส่วนสื่อสารองค์กร

13 พฤษภาคม 2564

วรรณกรรมเสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว : เปลี่ยนนิสัยเด็ก

ครูสอนวรรณกรรม “เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว” ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เด็กรู้จักเนื้อหาของวรรณกรรมเพียง 1 เรื่องเท่านั้น แต่เรียนรู้เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงตนเอง เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริงต้องไปสู่การลงมือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน ถ้าการเรียนรู้อยู่เพียงระดับการรู้คิด รู้ท่อง หรือรู้จำนำมาทำข้อสอบ ยังไม่ใช่การเรียนรู้ที่แท้จริง

ส่วนสื่อสารองค์กร

30 เมษายน 2564
1 2 5