Amazing Rain Forests

คาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่คุณครู ESL พาเด็ก ๆ ชั้น 3 หลับตาฟังเสียงธรรมชาติในป่า Rain Forests แล้วใช้จินตนาการว่าเห็นได้ยินอะไร ได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดใด

ส่วนสื่อสารองค์กร

5 มีนาคม 2564