สุขจากการให้

ช่วงชั้นอนุบาล และ ช่วงชั้นที่ 1-2 หน่วยวิชา ESL ได้ทำการบริจาคสิ่งของเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ให้แก่โรงเรียนในต่างจัดหวัด และ สถานสงเคราะห์ในประเทศ

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2566

Christmas Day 2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ช่วงชั้นประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้แก่เด็กๆ ภายใต้การนำของเหล่าคุณครู ESL ที่นำความสนุกพร้อมภาษาอังกฤษ และของรางวัลมามอบให้อย่างมากมาย

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

4 มกราคม 2566

Amazing Rain Forests

คาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนที่คุณครู ESL พาเด็ก ๆ ชั้น 3 หลับตาฟังเสียงธรรมชาติในป่า Rain Forests แล้วใช้จินตนาการว่าเห็นได้ยินอะไร ได้ยินเสียงของสัตว์ชนิดใด

ส่วนสื่อสารและประชาสัมพันธ์

5 มีนาคม 2564